Koostootmine (ingl. k. Combined Heat and Power (CHP), cogeneration) tähendab elektri- ja soojusenergia üheskoos tootmist tarbijate vahetus läheduses. Tavalistes elektrijaamades jahutatakse elektritootmise käigus tekkinud soojus lihtsalt välisõhku.

Koostootmine on parim viis kütuse kasutamise efektiivsuse tõstmiseks. Vähenenud vajalik kütuse kogus ja CO2 heitmed toodetud energiaühiku kohta väljendub otseselt toodetava energia odavamas hinnas. Kütuse vajadus koostootmise korral on rohkem kui kolmandiku võrra väiksem võrreldes elektri- ja soojusenergia tootmisega eraldi seadmetega. Koostootmisel on kütuse kasutamise kogukasutegur tavaliselt 85-92 %.

Toodetud soojusenergiat kasutatakse tootmisprotsessides, tarbevee soojendamiseks ja ruumide kütteks või jahutamiseks. Jahutusvee tootmiseks kasutatakse absortsiooniseadmeid. Elektrienergiaks muundatavat mehhaanilist energiat saab kasutada ka töömasinate nagu pumbad, kompressorid ja ventilaatorid otseseks käitamiseks.

Koostootmise tehnoloogiaid on mitmeid, neist meile sobivamad on gaasimootori, gaasiturbiini ja kateldes kohalike kütuste põletamisel põhinevad. Kohalikke kütuseid kasutavate jaamade puhul saab valida auruturbiini või ORC-tehnoloogia (Organic Rankine'i Cycle- Orgaaniline Rankine'i ringprotsess)

Filter on rajanud 58 gaasimootoriga koostootmisjaama koguvõimsusega üle 210Mwe, 4 keevkihtkatla ja auruturbiiniga biomassi kütusel koostootmisjaama, 3 ORC-tehnoloogiaga biomassi kütusel koostootmisjaama ning Gaasiturbiiniga 30MWe koostootmisjaama.