FILTER piedāvā kombinētās energoapgādes enerģijas ražošanas sistēmas un iekārtas. 

FILTER piedāvājumā:
• Saules kolektori un paneļi;
• Dūmgāzu kondensatori, deaeratori;
• Siltumsūkņi;
• Dzesētāji:
  • absorbcijas tipa dzesētāji;
  • aukstuma ražošana;
  • Dry cooler.


Konteinertipa katlu māju moduļi tiek projektēti un izbūvēti atbilstoši klienta prasībām. Viena moduļa katlu mājas ir ideāli piemērotas siltuma vai tvaika pagaidu ražošanai. Rūpnieciski izbūvētie katlu māju moduļi konteineros tiek testēti pirms piegādes uzstādīšanas vietā.

Konteinertipa katlu māju moduļu priekšrocības:
• zemas ieguldījumu izmaksas;
• ātrāka piegāde un uzstādīšana;
• katlu mājas pārvietošanas iespēja pēc vajadzības;

Konteinertipa katlu mājas ietver: gāzes/ mazuta/dīzeļdegvielas degli, tvaika ģeneratoru vai gāzes dzinēju, ūdens attīrīšanas sistēmu, degvielas tvertni, automātikas un kontroles sadalni, konteineru.

Skatīt arī: Konteineru katlu māju moduļu īre