Jenbacher INNIO Distrib NU Services RGB FULL COL POSFILTER ir INNIO Jenbacher gāzes dzinēju autorizētais pārstāvis un servisa partneris.

Klientiem mēs piedāvājam maksimāli efektīvus un videi draudzīgus INNIO Jenbacher gāzes dzinējus ar elektrisko jaudu no 300kW līdz 10MW, kā arī Waukesha gāzes dzinējus ar jaudu no 120kW līdz 3,6MW.

Pielāgotas konfigurācijas
• Ģenerējošie moduļi priekš elektrības ražošanas uz vietas
• Koģenerācijas moduļi vienlaicīgai elektrības un siltuma ražošanai
• Elektriskās slēgiekārtas un kontroles iekārtas
• Palīg aprīkojums, piemēram, gāzes attīrītājs un izplūdes gāzu apstrādes sistēmas
• Zem-atslēgas projektu risinājumi- izbūvētas jaudas stacijas konteineros, kas jau gatavas lietošanai
• Pēc- pārdošanas servisi- no rezerves daļu pārdošanas līdz pilna servisa līgumiem un objekta darbināšanu

INNIO Jenbacher gāzes dzinēji var tikt darbināti ar plaša diapazona gāzēm, kuras var iedalīt divās grupās:

 • Dabas gāze- dabai draudzīgs fosilais kurināmais enerģijas ražošanas izmantošanai.
 • Mākslīgi iegūto gāzu sektors, kur uzsvars tiek likts uz videi draudzīgu dažādu biogāzu un speciālo gāzu utilizāciju, piemēram, no agro kultūras un industriālajiem procesiem vai atkritumu poligonos iegūtas gāzes.

  Atkarībā no pielietojuma un klienta prasībām, mēs piedāvājam jebkuru konfigurāciju un izejošo jaudu, sākot ar vienkāršu ģenerējošo elektriskās enerģijas ražojošu kompleksu līdz specifisku komponenšu un zem-atslēgas konteineru vienībām ar plašu elektriskās un termālās jaudas izstrādes specifikācijas diapazonu.

  INNIO's kā ražotāja inovatīvie risinājumi dod biznesam un sabiedrībai visā pasaulē iespēju ģenerēt uzticamu un efektīvu jaudu tās izmantošanas punktā vai tā tiešā tuvumā jebkurā laikā, ar vai bez tīkla. INNIO produktu portfolio iekļauj Aeroderivative gāzes turbīnas, Jenbacher gāzes dzinējus un Waukesha gāzes dzinējus diapazonā no 120kW-100MW.

  Jenbacher gāzes dzinēji

  Ar gāzi darbināmi iekšdedzes dzinēji, nokomplektētas ģeneratoru sistēmas un koģenerācijas sistēmas jaudas ražošanai. Jenbacher gāzes dzinēju jaudas diapazons ir no 300kW līdz 9,5MW. Dzinēji tiek darbināti vai nu ar dabas gāzi, vai ar dažāda tipa citām gāzēm (t.sk. biogāzi, poligonu gāzi, notekūdeņu gāzi, sadedzināmu industriālo atkritumu gāzi u.c.). Plašs komerciālo, industriālo un municipālo patērētāju loks izmanto INNIO Jenbacher produktus, lai uz vietas ģenerētu elektrību, siltumu vai aukstumu.

   -   2. sērijas dzinēji ar elektrisko jaudu no 248 līdz 330 kW (50 Hz)
   -   3.sērijas dzinēji ar elektrisko jaudu no 526 kW līdz 1’063 kW (50 Hz)
   -   4.sērijas dzinēji ar elektrisko jaudu no 844 līdz 1’562 kW (50 Hz)
   -   6.sērijas dzinēji ar elektrisko jaudu no 1’639 līdz 4’491 kW (50 Hz)
Triģenerācija ir kombinēta dzesēšanas, siltuma un elektriskās jaudas (CCHP) ražošana vienā procesā.

Siltums, gaisma un oglekļa dioksīds (CO2) veicina augu augšanu. Kombinētā siltuma un elektroenerģijas ražošanas sistēma nodrošina gan elektroenerģiju iekšējam patēriņam vai kopējam elektrotīklam, gan siltumu, kā arī CO2 kā mēslojumu augiem, vienlaicīgi saglabājot sistēmas efektivitātes rādītājus. Fotosintēzes procesa rezultātā augi CO2 pārvērš ogleklī.
Katra sadzīves atkritumu tonna satur aptuveni 150 līdz 250 kg organiskā oglekļa. Šīs vielas ir bioloģiski noārdāmas, un mikroorganismi tās pārvērš atkritumu poligonu gāzē. Stabila, anaeroba metāna fermentācija sākas vienu līdz divus gadus pēc atkritumu izgāšanas atkritumu poligonā.
Atjaunojamās enerģijas risinājumiem, tajā skaitā arī enerģijas ražošanai no biogāzes, ir pieaugoša tendence.