illustration

Galimybių tyrimai ir auditai

Siūlome įvairias galimybių studijas ir auditus. Galimybių studijose yra pateikiamos įvairios įžvalgos ir rekomendacijos, todėl ateities sprendimai priimami turint reikiamą informaciją. Įrangos auditas apima visapusišką jūsų esamos įrangos būklės įvertinimą, bei padeda identifikuoti galimas problemas ir rizikas, kurios gali turėti įtakos įrangos veikimui, našumui ir efektyvumui.

 • Sprendimų priėmimas turint informaciją

  Galimybių studijos suteikia svarbių įžvalgų, leidžiančių priimti pagrįstus sprendimus dėl naujų ar esamų projektų, siekiant padidinti įrangos efektyvumą ar našumą.

 • Sprendimo identifikavimas

  Padedame nustatyti geriausią sprendimą, kad projektui būtų pasirinktas tinkamiausias metodas.

 • Sąnaudų ir naudos įvertinimas

  Įvertinama galima nauda ir sąnaudos, nustatomi veiklos patobulinimai inžineriniuose procesuose.

 • Pagerintos eksploatacinės savybės

  Techniškai ir ekonomiškai pagrįstos sistemos optimizavimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo rekomendacijos.

illustration

Mūsų galimybių studijos ir auditai

 • Process energy savings audit

  At the heart of every industry is the smooth management of energy consumption. Are you interested in how to reduce costs on your production site without compromising productivity? Our feasibility studies and audits delve into the complexities of your processes and energy use, identifying tailor-made solutions that not only save resources but also reduce energy bills.

 • Garo ir kondensato sistemos auditas

  Būdami patyrę garo ir kondensato sistemų specialistai, mes siūlome įvairius sprendimus, atlikdami garo ir kondensato sistemų auditus.

  Mūsų auditai atliekami pagal kliento prašymą ir reikalavimus. Gaunant detalesnę informaciją apie esamą įrangą, rengiame techniškai ir ekonomiškai pagrįstas sistemos optimizavimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo rekomendacijas.

  Mes analizuojame sistemą ir jos veikimą kaip visumą. Kiekvienas auditas yra sudarytas pagal jūsų specifinius reikalavimus ir jį atlieka patyrę inžinieriai. Po darbų objekte parengiama ir pateikiama išsami ataskaita.

 • Vandens ruošimo įrangos apžvalga

  Ar susiduriate su iššūkiais tiekiant reikiamą aukštos kokybės vandens kiekį ir užtikrinant atitikimą aplinkos apsaugos reikalavimams?

  Kasdieninėje įmonės veikloje vis svarbesnis dėmesys yra skiriamas efektyvumui, konkurencingumui ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymui. Šis scenarijus reikalauja naujo požiūrio į technologinius sprendimus.

  FILTER siūlo išsamią vandens paruošimo sistemos įrangos analizę, paremtą mūsų išsamiomis žiniomis ir praktine patirtimi. Pagrindinis tikslas – įvertinti esamą situaciją, posistemes ir galimus sprendimus. Prireikus, galime įrengti parametrų matavimo ar mėginių paėmimo matavimo taškus. Mes įvertiname investicijų atsipirkimo laikotarpį, energijos taupymą, patikimumą, taip pat pateikiame būtinų investicijų sąmatas.

 • Siurblių efektyvumo įvertinimas

  Siurblių sistemų auditas apima daug įvairių veiksmų. Jis pradedamas nuo visapusiško siurblių įvertinimo ir tęsiamas vertinant bendrą siurblių sistemos efektyvumą.

  Kad būtų išvengta bereikalingų energijos sąnaudų, labai svarbi yra optimali siurblių konfigūracija. Siurblių auditas apima kelias pagrindines užduotis, įskaitant siurblių centravimo patikrinimą, guolių vibracijų matavimą, movos ir skriemulių būklės tikrinimą, bei eksploatacinių charakteristikų registravimą ir palyginimą. Surinkti duomenys yra panaudojami nustatant faktinį darbinį tašką, kuris vėliau palyginamas su nurodytomis eksploatacinėmis charakteristikomis. Remiantis šia surinkta informacija, yra atliekamas sistemos eksploatacinio efektyvumo vertinimas bei pateikiamos tobulinimo rekomendacijos. Įgyvendinus šias rekomendacijas, padidėja visos siurblių sistemos efektyvumas ir sumažėja įrangos eksploatavimo išlaidos.

Kaip galimybių studija gali jums padėti?

Galimybių studija padeda:

 • Vertinant projekto techninius, ekonominius ir aplinkosauginius aspektus.
 • Identifikuojant optimalų sprendimą, kai turimi įvairūs variantai.
 • Įvertinant su projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas ir naudą.
 • Įvertinant galimas rizikas ir neapibrėžtumus.
 • Parengiant išsamią ataskaitą su išvadomis ir rekomendacijomis.

Kaip įrangos auditas gali jums padėti?

Įrangos auditas vaidina esminį vaidmenį, identifikuojant ir sprendžiant galimas problemas bei rizikas, kurios gali paveikti jūsų įmonės veiklą, našumą bei pelningumą. Tipinį įrangos auditą sudaro toliau aprašyti etapai.

 • Duomenų rinkimas: surenkama išsami informacija apie įrangą, įskaitant detales apie jos konstrukciją, veikimą, techninę priežiūrą, kuro tipą, vandens kokybę, energijos sąnaudas, išmetamuosius teršalus ir su tuo susijusias išlaidas.
 • Eksploatacijos vietos apžiūra: apsilankoma įmonėje, kad būtų atlikta fizinė įrangos, patalpų, sistemų ir procesų apžiūra. Šis etapas apima tikrinimą, ar nėra pažeidimų, sutrikimų, nutekėjimų ar neatitikimų reikalavimams.
 • Matavimai: aktyviai stebimi ir matuojami įrangos energijos srautai ir nuostoliai. Tai apima tokių kintamųjų, kaip naudojamas kuro kiekis, elektrinė galia, šiluminė galia, dūmų dujų temperatūra, nuostoliai per kaminą, išspinduliavimo nuostoliai ir šilumos atgavimo potencialas, vertinimą.
 • Patobulinimai: dažniausiai pasitaikančios patobulinimo galimybės apima įrangos patobulinimus ar keitimus, proceso optimizavimus ar modifikavimus, techninės priežiūros pagerinimą, energijos valdymo ar išsaugojimo priemones bei šilumos atgavimo ar panaudojimo sprendimus.
 • Išlaidų ir naudos analizė: vertinamas su identifikuotų patobulinimo priemonių įgyvendinimu susijusios investicijos bei atsipirkimo laikotarpis.
 • Audito ataskaita: paruošiama išsami ir visapusiška ataskaita, kurioje apibendrinamos po įrangos audito gautos išvados ir pateikiamos rekomendacijos.
Contact us
Norite sužinoti daugiau? Susisiekite su mumis ir mes mielai padėsime rasti sprendimą, produktą ar paslaugą.

Šviežiausios naujienos ir tinklaraščio įrašai

Žiūrėti visus įrašus

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.