FILTER GROUP Privacy Policy

FILTER GROUP privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-02-14

1. Įvadas

Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip „FILTER Group” įmonės („mes”, „mus” arba „mūsų”) renka, naudoja ir dalijasi jūsų asmens duomenimis. Esame įsipareigoję saugoti jūsų privatumą ir užtikrinti jūsų asmeninės informacijos saugumą.

2. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI IR PRINCIPAI

2.1 FILTER Grupės įmonės, kurioms taikoma ši Privatumo politika, yra šios:

Filter AS,
Filter Solutions OÜ,
Filter SIA,
Filter UAB,
Filter OOD,
Filter Sp.Z o.o.

2.2 Jūsų asmens duomenų valdytojas  yra FILTER AS, kuris prireikus gali pasitelkti įgaliotus duomenų tvarkytojus ir dalintis Duomenų subjekto informacija su trečiosiomis šalimis (pvz., FILTER GROUP įmonėmis ar profesionaliomis agentūromis, su kuriomis esame sudarę sutartis).

2.3 Duomenų subjektas (JŪS) yra fizinis asmuo, apie kurį turime informacijos ar informacijos, galinčios identifikuoti fizinį asmenį. Mes paprastai tvarkome šių Duomenų subjektų duomenis: Klientų (fizinių asmenų), Klientų atstovų ir bendradarbiavimo partnerių, kurie yra fiziniai asmenys, mūsų darbuotojų, (potencialių) klientų ir Svetainės lankytojų.

2.4 Klientas yra bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs ar išreiškęs norą įsigyti mūsų sprendimus, produktus ir (arba) paslaugas.

2.5 Sutartis reiškia sprendimų, produktų pardavimo sutartį ar kitą sutartį, sudarytą tarp mūsų ir Kliento, įskaitant standartines sąlygas ir kitas taikomas procedūras bei politiką.

2.6 Svetainė reiškia mūsų svetainės https://filter.eu/, taip pat mūsų socialinės žiniasklaidos puslapius.

2.7 Lankytojas – asmuo, kuris lankosi Svetainėje.

2.8 Privatumo politika yra neatskiriama sutarties, sudarytos tarp mūsų ir Kliento, dalis.

2.9 Privatumo politika yra taikoma Duomenų subjektams, o visi mūsų darbuotojai ir pagrindiniai bendradarbiavimo partneriai, turintys prieigą prie mūsų turimų asmens duomenų, vadovaujasi Privatumo politikoje nurodytomis teisėmis ir pareigomis.

2.10 Mūsų tikslas yra atsakingas asmens duomenų tvarkymas,  kai galime įrodyti, kad asmens duomenų tvarkymas atitinka nustatytus tikslus ir galiojančius teisės aktus.

2.11 Mūsų procesai ir veikla,  susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pagrįsti šiais principais: teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, tikslingumo, minimizavimo, tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo, konfidencialumo ir standartizuotosios bei pritaikytosios duomenų apsaugos.

3. Bendrieji duomenų tvarkymo tikslai

3.1 Mūsų tikslas yra pasiūlyti savo klientams aukštos kokybės energijos ir vandens sprendimus, produktus, priežiūros paslaugas ir malonų klientų aptarnavimą.

3.2 Sutikimo pagrindu mes tvarkome asmens duomenis tiksliai neperžengdami ribų, tokia apimtimi ir tokiais tikslais, dėl kurių Duomenų subjektas yra davęs mums sutikimą. Duomenų subjekto sutikimas mums turi būti duotas laisva valia, konkretus, pagrįstas informacija ir nedviprasmiškas. Sutikimas taip pat gali būti išreikštas aiškiu veiksmu, pavyzdžiui, Duomenų subjektas gali savo nuožiūra siųsti užklausas per užklausų formas mūsų Svetainėje arba užsakyti konsultaciją, tokiu atveju mes tvarkome jo duomenis, kad galėtume į juos atsakyti ir pasiūlyti jiems savo sprendimus, produktus ir paslaugas. Pavyzdžiui, mes taip pat siunčiame rinkodaros pranešimus, pagrįstus sutikimu.

Sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys bus saugomi tol, kol nebereikės tvarkyti, bet ne ilgiau kaip iki sutikimo, kuris buvo duomenų tvarkymo pagrindas, atšaukimo.

3.3 Sudarydami ir vykdydami Sutartį, mes galime tvarkyti asmens duomenis šiais tikslais:

• kliento tapatybės nustatymas tiek, kiek tai būtina sutarčiai sudaryti ir vykdyti;
• klientui prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su mūsų sprendimų, produktų ir paslaugų teikimu, vykdymas;
• bendrauti su Klientu, įskaitant informacijos ir priminimų apie Sutarties vykdymą arba apie sprendimus, produktus ar paslaugas siuntimą.

Pirmiau nurodytu tikslu surinkti asmens duomenys saugomi paslaugų teikimo laikotarpiu ir iki dešimties metų po paslaugų teikimo pabaigos.

3.4 Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis remdamiesi teisėtu interesu. Teisėtas interesas reiškia mūsų interesą valdyti ar vadovauti mūsų įmonei ir suteikti mums galimybę pasiūlyti geriausius įmanomus sprendimus, produktus ir paslaugas rinkoje, kurią veikiame, o mūsų teisėtas interesas gali būti susijęs su šiais tikslais:

• klientų duomenų bazės valdymas ir analizė bei rinkodaros veikla, siekiant pagerinti sprendimų, produktų ir paslaugų prieinamumą, pasirinkimą ir kokybę, įskaitant CRM sprendimo naudojimą, kad būtų galima atlikti pirmiau minėtus veiksmus, ir teikti geriausius ir asmeniškiausius pasiūlymus Duomenų subjektui jo sutikimu;
• užtikrinti geresnę vartotojo patirtį, aukštesnės kokybės paslaugas ir įvairių kanalų veikimą; mes galime analizuoti identifikatorius ir asmens duomenis, surinktus naudojant mūsų svetainę, mūsų socialinės žiniasklaidos puslapius ir kitus pardavimo kanalus bei sprendimus ar produktus, ir mes galime rinkti statistinius duomenis apie lankytojus ir klientus;
• organizuoti renginius ir (arba) kampanijas, įskaitant individualizuotų ir tikslinių renginių ir (arba) kampanijų organizavimą.
• rinkodaros pasiūlymų siuntimas Klientui ar potencialiam klientui, jei atitinkamas asmuo anksčiau yra įsigijęs panašų produktą. Tokiu atveju asmeniui visada garantuojama paprasta galimybė atsistatydinti iš bendravimo, o mes atsižvelgėme į savo ir Kliento interesus;
• pasitenkinimo, įskaitant klientų pasitenkinimą, apklausas, atlikimas;
• vykdomos rinkodaros veiklos efektyvumo matavimas;
• įrašų darymas; Mes galime įrašyti žinutes ir užsakymus, pateiktus tiek mūsų patalpose, tiek naudojant ryšio priemones (el. paštą, telefoną ir kt.), Taip pat informaciją ir kitą veiklą, kurią atlikome, inter alia, skambindami fiksuotojo ryšio numeriais. Jei reikia, šiuos įrašus naudojame užsakymams ar kitai veiklai įrodyti;
• tinklo, informacijos ir kibernetinio saugumo priežastimis, pavyzdžiui, kovos su piratavimu ir Svetainės saugumo užtikrinimo priemonėmis, taip pat atsarginių kopijų kūrimo ir saugojimo priemonėmis;
• duomenų tvarkymas organizaciniais tikslais, visų pirma finansų valdymui ir asmens duomenų perdavimui grupės viduje vidaus valdymo tikslais (taip pat auditui ir kitai galimai priežiūrai), įskaitant klientų ar darbuotojų asmens duomenų tvarkymą;
• teisinių reikalavimų nustatymas, vykdymas ar gynimas, įskaitant reikalavimų perleidimą, pavyzdžiui, skolų išieškojimo paslaugų teikėjams, arba informacijos gavimas iš kreditingumą vertinančių institucijų;
• saugodami savo sveikatą ir turtą, taip pat savo darbuotojų ir klientų sveikatą ir turtą, pavyzdžiui, galime naudoti kameras, kurios taip pat gali įrašyti garsą, kad užtikrintume saugą ir saugumą mūsų teritorijoje.

Teisėto intereso pagrindu tvarkomi asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol pasiekiamas duomenų tvarkymo veiklos tikslas arba nebelieka teisėto intereso. Pagrįstais atvejais mes galime išlaikyti teisėtą interesą tvarkyti asmens duomenis net ir po to, kai pasiekiamas pradinis tvarkymo tikslas. Jei jums reikia informacijos apie saugojimo laikotarpius, susijusius su viena ar keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo veiklomis, pagrįstomis mūsų teisėtu interesu, susisiekite su mumis el. pašto adresu filter@filter.eu.

4. Informacija, kurią renkame

4.1 Duomenų subjekto mums atskleisti asmens duomenys. Mes renkame ir naudojame duomenis iš standartinio bendravimo tarp mūsų ir Duomenų subjekto; ir (arba) duomenis, pateiktus mūsų sprendimų, produktų ir paslaugų užsakymo ir (arba) vartojimo tikslu (tokie duomenys kaip vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, el. pašto adresas, produkto informacija); taip pat užsiprenumeruojant mūsų naujienlaiškį (el. paštu).

4.2 Srauto analizė (slapukai), atsirandanti lankantis ir naudojantis Svetaine. Mes naudojame slapukus ir panašias sekimo technologijas, kad surinktume bendrą srauto analizę apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine (pvz., IP adresą,
Aplankyti puslapiai, prieigos vieta, nukreipimo URL ir kt.). Ši analizė padeda mums pagerinti mūsų svetainės našumą, naudotojų patirtį ir turinį. Mūsų svetainėje gali būti trečiųjų šalių slapukų, kurių valdytojai yra mūsų bendradarbiavimo partneriai.

Konkreti informacija apie slapukų savybes ir saugojimo laikotarpius pateikiama mūsų svetainėje.

5. Asmens duomenų perdavimas ir leidimas juos tvarkyti

5.1 Mes bendradarbiaujame su asmenimis, kuriems galime perduoti duomenis, įskaitant asmens duomenis, apie Duomenų subjektus kontekste ir bendradarbiavimo tikslais bei teisėto intereso pagrindu. Perduodami asmens duomenis trečiosioms šalims (pvz., mūsų bendradarbiavimo partneriams), laikomės taikomų duomenų apsaugos reikalavimų.

5.2 Tokios trečiosios šalys gali apimti asmenis, priklausančius tai pačiai grupei kaip ir mes, mūsų Produktų platintojus, logistikos įmones, tiekimo partnerius, faktoringo paslaugų teikėjus, reklamos ir rinkodaros partnerius, mokėjimo paslaugų teikėjus, klientų pasitenkinimo tyrimo bendroves, skolų išieškojimo paslaugų teikėjus, konsultantus, kreditų registrus, t. y. įvairių techninių paslaugų teikėjus, su sąlyga, kad:

• atitinkamas tikslas ir duomenų tvarkymas yra teisėti;
• asmens duomenys tvarkomi pagal duomenų valdytojo nurodymus ir galiojančios sutarties pagrindu.

6. Jūsų teisės ir pasirinkimai

6.1 Jūs turite šias duomenų subjekto teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

Teisė į informaciją ir susipažinti su duomenimis
Jūs turite teisę prašyti informacijos apie tai, ar ir kokius asmens duomenis, kokiu teisiniu pagrindu ir būdu mes tvarkome apie jus. Jūs taip pat turite teisę prašyti apie jus tvarkomų asmens duomenų kopijos.

Teisė reikalauti ištaisyti ir ištrinti asmens duomenis
Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume klaidas mūsų tvarkomuose jūsų asmens duomenyse (pavyzdžiui, jei pasikeitė jūsų asmens duomenys). Tam tikrais atvejais jūs taip pat turite teisę prašyti, kad mes ištrintume apie jus tvarkomus asmens duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad mes galime turėti teisę atsisakyti ištrinti konkrečius asmens duomenis, pavyzdžiui, jei tolesnis tvarkymas yra būtinas siekiant užtikrinti galimas teises į ieškinį arba įvykdyti teisinius įsipareigojimus.

Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą
Tam tikrais atvejais turite teisę prašyti, kad apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tokiu atveju mes pasiliekame teisę tvarkyti jūsų asmens duomenis tik ribotai, pavyzdžiui, siekdami užtikrinti galimas reikalavimo teises arba vykdyti teisinius įsipareigojimus.

Teisė nesutikti
Jei jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas, jūs turite teisę nesutikti su atitinkamu asmens duomenų tvarkymu. Jūs taip pat turite teisę nesutikti su bet kokiu automatizuotu mūsų sprendimų priėmimu ir asmens duomenų, susijusių su tiesiogine rinkodara, tvarkymu.

Teisė perduoti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui
Jei jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo ar įsipareigojimo, kylančio iš sutartinių santykių tarp mūsų, pagrindu, turite teisę reikalauti, kad pateiktume jums jūsų asmens duomenis struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu formatu ir kompiuterio skaitoma forma. Jei tai techniškai įmanoma, jūs taip pat turite teisę prašyti, kad mes perduotume asmens duomenis kitam jūsų nurodytam duomenų valdytojui.

Teisė bet kuriuo metu atšaukti sutikimą
Jei jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Atkreipkite dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturi įtakos ankstesnio duomenų tvarkymo, kuris buvo pagrįstas galiojančiu sutikimu, teisėtumui.

Norėdami pasinaudoti pirmiau aprašytomis teisėmis, susisiekite su mumis el. pašto adresu filter@filter.eu. Slapukus galima išjungti jūsų naršyklės nustatymuose, tačiau atminkite, kad tai gali turėti įtakos mūsų svetainės funkcionalumui ir vartotojo patirčiai.

Atkreipkite dėmesį, kad duomenų subjekto teisės nėra absoliučios, todėl kiekvieno prašymo atveju turime įvertinti, ar ir kokiu mastu taikomi duomenų apsaugos teisės aktai leidžia mums patenkinti jūsų prašymą.

7. Duomenų saugumas

7.1 Mes imamės pagrįstų veiksmų, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos ir atskleidimo. Tačiau nė vienas perdavimo internetu ar elektroniniu būdu būdas nėra visiškai saugus, ir mes negalime garantuoti absoliutaus jūsų duomenų saugumo.

7.2 Siekdami užtikrinti saugumą ir konfidencialumą, mes atliekame šiuos veiksmus:

• mes suteikiame savo darbuotojams prieigą prie asmens duomenų tik tais atvejais, kai tai būtina jų pareigoms atlikti ir kai buvo paprašyta atitinkamo leidimo ir suteiktos teisės;
• Duomenų tvarkytojas gali tvarkyti jam perduotus asmens duomenis tik tuo tikslu ir ta apimtimi, kurie yra būtini sutartyje nustatytoms paslaugoms teikti, ir remdamiesi teisėtu interesu.

7.3 Bet kokio incidento, susijusio su asmens duomenimis, atveju mes darome viską, kad sušvelnintume pasekmes ir sumažintume atitinkamą riziką ateityje.

8. Šios privatumo politikos pakeitimai

Retkarčiais galime atnaujinti šią privatumo politiką, kad ji atspindėtų mūsų praktikos pokyčius arba dėl teisinių ir reguliavimo priežasčių. Visi pakeitimai bus paskelbti šiame puslapyje su pakeista data „Paskutinį kartą atnaujinta”.

9. Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų ar jums kyla neaiškumų dėl šios privatumo politikos arba dėl to, kaip mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją, susisiekite su mumis šiuo adresu: filter@filter.eu.
Paprastai į prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo atsakome per vieną mėnesį nuo jų gavimo. Tačiau, atsižvelgdami į užklausos apimtį ir sudėtingumą, atsakymo terminą galime pratęsti dar dviem mėnesiams, informuodami jus apie termino pratęsimą ir jo priežastį per vieną mėnesį nuo jo gavimo.

Jei nesutinkate su gautu atsakymu, turite teisę pateikti skundą atitinkamai savo šalies duomenų apsaugos institucijai. Informaciją apie duomenų apsaugos institucijas Europos Sąjungoje rasite čia.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.