FILTER GROUP privatumo pranešimas darbo ieškantiems asmenims. 

Šiame privatumo pranešime apžvelgiama, kaip FILTER GROUP įmonės tvarko asmens duomenis prašymo dėl darbo ar stažuotės teikimo proceso metu.
Informacija apie darbuotojų asmens duomenų tvarkymą Jums bus pateikta pasirašius darbo sutartį.

Apibrėžimai 
1.1 Filter Group įmonės / Mes, kuriems taikomas šis privatumo pranešimas, apima/apimame: Filter AS (Registracijos numeris 10078291), Filter Solutions OÜ (Registracijos numeris 14532752) ir Savery OÜ (Registracijos numeris 16498048). Jūsų asmens duomenų valdytojas yra FILTER AS įmonė, kuri prireikus gali pasitelkti įgaliotus duomenų tvarkytojus ir dalytis duomenimis su FILTER GROUP įmonėmis ar profesionaliomis įdarbinimo agentūromis, su kuriomis esame sudarę sutartis.
1.2 Jūs / Duomenų subjektas esate/yra fizinis asmuo, apie kurį mes turime informacijos ar informacijos, pagal kurią galima identifikuoti fizinį asmenį.
1.3 Sutartis yra darbo ar stažuotės sutartis, sudaryta su mumis.
1.4 Privatumo pranešimas yra šis tekstas, kuriame išdėstyti mūsų asmens duomenų tvarkymo principai.
1.5 Interneto svetainė pirmiausia reiškia interneto svetainę, esančią https://filter.eu,  bei apima Filter socialinės žiniasklaidos puslapius.

Bendra informacija 
2.1 Šis privatumo pranešimas yra skirtas (potencialiems) darbuotojams ir stažuotės kandidatams, t. y. kandidatams, ir jame pateikiama apžvalga, kaip mes tvarkome kandidatų asmens duomenis įdarbinimo proceso metu.
2.2 Papildoma informacija apie duomenų tvarkymą gali būti pateikta ir konkrečiame darbo skelbime arba įdarbinimo proceso metu, tokiu atveju, ten atskleista informacija yra papildoma ir pranašesnė už tai, kas pateikiama čia.
2.4 Šis privatumo pranešimas taikomas Duomenų subjektams, o visiems mūsų darbuotojams ir svarbiems partneriams, turintiems prieigą prie mūsų turimų asmens duomenų, taikomos šiame privatumo pranešime nurodytos teisės ir pareigos.

Įdarbinimo proceso metu tvarkomi asmens duomenys  
3.1 Mes arba mūsų partneriai galime susisiekti su kandidatais dėl galimų darbo pasiūlymų. Kandidatai taip pat gali patys kreiptis į mus dėl darbo.
3.2 Įdarbinimo proceso metu, be kita ko, galime rinkti ir tvarkyti šiuos asmens duomenis:
1) Identifikavimo duomenis, pvz., vardas, pavardė, gimimo data, nuotrauka, asmens kodas, veiksnumas, tautybė, pilietybė, asmens tapatybės dokumentų duomenis, pvz., numeris, vardas, pavardė, išdavusi šalis, apsaugos priemonės, galiojimo datos ir kopijas;
2) Kontaktinę informaciją, pvz., adresas, telefono numeris, el. pašto adresas;
3) Mums arba mūsų siunčiamas žinutes, pranešimus ir kitus laiškus;
4) Duomenis apie dabartinį ir ankstesnį darbą, pvz., informaciją apie dabartinius ir ankstesnius darbdavius, pareigas įmonėje ir kt.;
5) Duomenis, susijusius su Jūsų prašymu, pvz., Jūsų CV, motyvacinį laišką, pageidaujamą darbą, rekomendacijas, darbo pokalbius, (tinkamumo) testo rezultatus, analizes ir kt.;
6) Viešai prieinamus atitinkamus duomenis, pavyzdžiui, susijusius su patikrinimais atitinkamuose viešuosiuose registruose, siekiant patikrinti konkrečią informaciją, viešos socialinės žiniasklaidos paskyras ir kt.;
7) Mes taip pat galime rinkti asmens duomenis iš trečiųjų asmenų, pvz., profesionalių įdarbinimo agentūrų, rekomendacijų davėjų, buvusių darbdavių ir asmens patikrinimo paslaugų teikėjų, kiek tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Be to, galime dalytis asmens duomenimis su profesionaliomis įdarbinimo agentūromis, su kuriomis esame sudarę sutartis, kad jos padėtų mums įdarbinimo procese. Įdarbinimo proceso metu galime paprašyti įvairios informacijos, kuri padėtų mums įvertinti kandidato tinkamumą konkrečiai pozicijai.
3.3 Mes saugome kandidatų į darbą asmens duomenis įdarbinimo proceso metu ir vienerius metus po įdarbinimo proceso, kad galėtume registruoti įdarbinimo procesą ir informuoti Jus apie tuo metu galimas naujas darbo vietas.

Asmens duomenų tvarkymo įdarbinimo proceso metu tikslas ir teisinis pagrindas  
4.1 Asmens duomenų tvarkymo tikslai yra šie:
1) Nustatyti kandidatų tinkamumą esamoms pareigoms;
2) Patikrinti kandidatų pateiktus duomenis (įskaitant asmens patikrinimus);
3) Valdyti įdarbinimo procesą ir informuokite kandidatus apie jų įdarbinimo proceso eigą;
4) Parengti darbo pasiūlymus ir darbo sutartis, jei prašymas būtų patenkintas, ir padėti darbo pradžioje;
5) Jei reikia, teikti pagalbą migracijos srityje (pvz., išduodant leidimus dirbti ir gyventi);
6) Informuoti kandidatus apie mūsų turimas laisvas darbo pozicijas;
7) Apsaugoti ir įgyvendinti savo teises ir teisinius įsipareigojimus;
8) Verslo valdymo ir administravimo tikslais, pavyzdžiui, gerinant įdarbinimo procesą ir verslo praktiką;
9) Pateikti darbo pasiūlymą dėl tinkamos laisvos darbo vietos ateityje.
4.2 Įdarbinimo proceso metu mes, kaip duomenų valdytojas, paprastai tvarkome asmens duomenis remdamiesi šiais pagrindais:
1) Teisėtu interesu, pvz., tinkamumo testai, procesų valdymas;
2) Sutartiniu sutarčių rengimo ir vykdymo pagrindu;
3) Laikantis mūsų teisinių įsipareigojimų;
(4) Sutikimu.

Privatumo pranešimo prieinamumas ir pakeitimai  
5.1 Šį privatumo pranešimą galima rasti mūsų interneto svetainėje.
5.2 Mes turime teisę vienašališkai keisti šį privatumo pranešimą. Apie reikšmingus pakeitimus Duomenų subjektams bus pranešta interneto svetainėje arba kitomis priemonėmis.
5.3 Pakeitimai įsigalios, kai bus paskelbti arba kaip nurodyta pakeitimuose.
Paskelbta ir galioja nuo: 2023 m. spalio 20 d.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.