illustration

Iekārtu serviss un apkopes

Mūsu inženieri nodrošina augsta līmeņa servisa apkalpošanu siltumapgādes, enerģētikas un ūdens sagatavošanas jomās dažādās ražošanas nozarēs. Mēs garantējam arī plašu rezerves daļu pieejamību, lai nodrošinātu klientu iekārtu nepārtrauktu darbību un efektīvu uzturēšanu.

 • 24/7 reaģēšanu iekārtu tehnisko problēmu gadījumos
 • Vienmērīga iekārtu darbību
 • Palielināta iekārtu uzticamība un kalpošanas laiks
 • Ekspluatācijas izmaksu samazināšana
 • Eksperti spiediena un gāzes iekārtās

Mēs nodrošinām jūsu iekārtu vienmērīgu darbību

Mēs piedāvājam pilnu servisa pakalpojumu klāstu, sākot no iekārtu uzstādīšanas un apkalpojošā personāla apmācības līdz konsultācijām un profilaktiskām apkopēm. Mūsu garantijas un pēc garantijas remonta darbi tiek veikti saskaņā ar noslēgtajiem servisa līgumiem, nodrošinot jums pārliecību par iekārtu drošību un efektivitāti 24/7. Visi apkopes un remontdarbi tiek veikti rūpīgi un saskaņā ar augstākajiem standartiem, lai nodrošinātu jūsu iekārtu optimālu darbību un ilgmūžību.

Mēs nodrošinām servisu klientiem no dažādām nozarēm, kuru uzņēmējdarbībai ir būtiski nepārtraukti darboties, piemēram, pārtikas rūpniecībai, siltumenerģijas ražotāji, elektroenerģijas ražotājiem, un citiem.

Mūsu oficiālie partneri illustration
illustration

Mūsu servisa pakalpojumi

 • 24/7 reaģēšana

  Mūsu līgumklientiem nodrošinām ātru un efektīvu 24/7 reaģēšanu uz jebkādām iekārtu tehniskām problēmām.

 • Servisa apkalpošanas līgums

  Noslēdzot apkalpošanas līgumu, klientiem tiek nodrošināta 24 stundu iekārtu apkalpošana, nodrošinot regulāru un kvalificētu iekārtu un sistēmu apkopi un remontu jebkurā diennakts laikā. Mēs garantējam, ka iekārtu apkopes un atjaunošanas darbi tiek veikti saskaņā ar spēkā esošajiem servisa līgumiem, nodrošinot mūsu klientiem pilnvērtīgu pakalpojumu un uzticamu tehnisko atbalstu visos apkalpošanas procesa posmos.

   

 • "Ārpus līguma" sadarbība

  Mēs arī sniedzam atbalstu un palīdzību klientiem, ar kuriem nav noslēgts līgums, saistībā ar iekārtu uzturēšanas jautājumiem un nepieciešamajiem servisa darbiem.

 • Sūkņu tehniskā apkope, Grundfos oficiālais servisa partneris

  Mēs piegādājam plašu Grundfos produktu un to rezerves daļu klāstu un veicam sūkņu preventīvo, korektīvo apkopi un avārijas remontus. Mēs remontējam un veicam apkopes vienpakāpju un daudzpakāpju centrbēdzes sūkņiem (iebūvētu, konsoļu un bloku), ekscentriskajiem skrūves sūkņiem, dozēšanas un diafragmas sūkņiem, kā arī cita darbības principa sūkņiem.

  Atkarībā no sūkņa īpatnībām veicam sūkņu veiktspējas pārbaudi, motora darba strāvas un tinumu, gultņu temperatūras mērījumus, gultņu stāvokļa novērtējumu,
  eļļas stāvokļa pārbaudi un nepieciešamības gadījumā eļļas nomaiņu (atkarībā no sūkņa),tehniskās apkopes darbības saskaņā ar sūkņa ražotāja noteiktajiem tehniskās apkopes intervāliem, nepieciešamības gadījumā blīvslēgu, gultņu un citu nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, sūkņu stacijas vispārējā stāvokļa pārbaudi (cauruļvadu, apsaistes un armatūras pārbaude), sūkņu sajūgu centrēšanu, lai nodrošinātu tādu komponenšu, kā sajūgu, gultņu un blīvslēgu maksimālu kalpošanas ilgumu, kā arī minimizētu pastiprinātas vibrācijas radītus bojājumus. Sūkņu tehnisko apkopi un remontu veicam pie klienta vai mūsu darbnīcā.

  FILTER ir Grundfos oficiālais servisa partneris.

 • Koģenerācijas iekārtu tehniskā apkalpošana

  Mēs specializējamies koģenerācijas iekārtu tehniskajā apkopē. Mūsu līgumklientiem garantējam ātru un efektīvu 24/7 reaģēšanu uz jebkādām iekārtu tehniskām problēmām

 • Degļu iekārtu regulēšana

  Mums ir plaša pieredze un zināšanas degļu iekārtu ieregulēšanā un izplūdes gāzu sastāva kontroles jomā. Mēs specializējamies dažādu kurināmo katlu iekārtu uzstādīšanā un ieregulēšanā, kur galvenie aspekti ir maksimāla kurināmā ekonomija un degļu iekārtas darbības efektivitātes optimizācija, lai nodrošinātu optimālu darbību..

 • Ūdens analīzes, testēšana, tehniskie risinājumi

  Mēs piedāvājam ūdens kvalitātes analīzes un testēšanu, kas pielāgotas gan katlu māju, gan tehnoloģisko iekārtu vajadzībām. Ar mūsu ilggadējo pieredzi inženiertehniskajā jomā, mēs nodrošinām risinājumus, kas pilnībā atbilst klientu specifiskajām vajadzībām un ūdens parametriem, lai garantētu efektīvu ūdens attīrīšanu.

   

 • Ūdens apgādes sistēmu tehniskā uzraudzība, apkope

  Veicam ūdens sagatavošanas iekārtu regulāru apkopi un tehnisko apskati saskaņā ar ražotāju instrukcijām un norādījumiem. Mērķis ir nodrošināt ūdens sagatavošanas iekārtu augstāku efektivitāti, vienmērīgu darbību un ilgāku ekspluatācijas laiku.

 • Tvaika sistēmu tehniskā apsekošana, kondensāta novadītāju kontrole

  Veicot rūpīgu tehnisko pārbaudi, mēs apkopjam visus nepieciešamos datus, lai sagatavotu detalizētu pārskatu par piegādāto iekārtu tehnisko stāvokli. Šajā pārskatā iekļaujam noderīgas rekomendācijas, kuru mērķis ir nodrošināt optimālu un efektīvu iekārtu darbības režīmu.

 • Ūdens tiešsaistes analizatori

  Veicam ūdens kvalitātes pārbaudes un monitoringu laboratorijām un tehnoloģiskajiem procesiem.

 • Kapitālie remontdarbi gāzes dzinējiem koģenerācijas sistēmās (CHP)

  Veicam gāzes dzinēju kapitālos remontus koģenerācijas stacijās (CHP), lai maksimāli optimizētu klientu CHP iekārtu veiktspēju un pagarinātu tās darbības ilgumu. Vai jūs izmantojat to komerciālam objektam, rūpnieciskām iekārtām vai elektroenerģijas ražošanas vajadzībām, mūsu speciālisti ir apmācīti un pieredzējuši dzinēju apkopes un remontdarbos, nodrošinot, ka jūsu koģenerācijas stacija darbojas ar pilnu jaudu un efektivitāti. Neliela kapitālremonta laikā mūsu kvalificētie speciālisti galvenokārt koncentrējas uz dzinēja vārstu un blīvju nomaiņu, veicot rūpīgu pārbaudi, salabojot un nomainot nolietotās detaļas. Šāda proaktīva pieeja uzlabo dzinēja uzticamību un efektivitāti, samazinot dīkstāves laiku un maksimāli palielinot jūsu koģenerācijas stacijas produktivitāti.

  Kapitālais remonts
  Tiek veikts dzinēja pilnīgs remonts, nodrošinot rūpīgu pārbaudi un risinot tādas tehniskas problēmas kā cilindra urbuma nodilumu, kloķvārpstas un gultņu bojājumus. Ar precīzu inženieriju un augstas kvalitātes komponentu izmantošanu mēs pārbūvējam dzinēju atbilstoši rūpnīcas specifikācijām, lai nodrošinātu tā darbību kā jaunu. Dzinēja kapitālais remonts ne tikai atjauno optimālu iekārtas veiktspēju, bet arī ievērojami paildzinajūsu koģenerācijas stacijas darbības laiku.

Iekārtu uzraudzība

Piedāvājam spiediena un gāzes iekārtu, kā arī bīstamo škidrumu uzglabāšanas tvertņu uzraudzību, lai garantētu visu spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto uzraudzības pienākumu izpildi. Mūsu uzdevums ir veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar iekārtu nodošanu regulārajām ekspluatācijas pārbaudēm, nodrošinot nepieciešamo tehnisko dokumentāciju un pārliecinoties par to pareizo stāvokli

 • Gāzes un spiediena iekārtu uzraudzība

  Piedāvājam gāzes un spiediena iekārtu darbības uzraudzību un garantējam darba izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem. Veicam visus nepieciešamos pasākumus, kas saistīti ar iekārtu darbību regulāru pārbaudi un nepieciešamās tehniskās dokumentācijas nodrošināšanu.

 • Bīstamo šķidrumu uzglabāšanas tvertņu uzraudzība

  Droša bīstamo šķidrumu uzglabāšana un to apstrāde ir būtiski svarīga dažādās nozarēs. FILTER piedāvā bīstamo šķidrumu tvertņu uzraudzību, lai garantētu, ka jūsu uzņēmējdarbība atbilst drošības standartiem un jūsu tvertņes tiek pienācīgi uzturētas.

   

 • Degļu iekārtu regulēšana, dūmgāzu sastāva kontrole

  Mums ir ilggadēja pieredze un zināšanas katlu ar dažādu kurināmo veidiem uzstādīšanā un ieregulēšanā. Uzstādot katlu, īpaša uzmanība tiek pievērsta maksimālas kurināmā ekonomijas nodrošināšanai, kā arī visefektīvākā degļa darbības režīma izvēlei.

 • Tvaika sistēmu tehniskā apsekošana, kondensāta novadītāju kontrole

  Veicot rūpīgu tehnisko pārbaudi, mēs apkopjam visus nepieciešamos datus, lai sagatavotu detalizētu pārskatu par piegādāto iekārtu tehnisko stāvokli. Šajā pārskatā iekļaujam noderīgas rekomendācijas, kuru mērķis ir nodrošināt optimālu un efektīvu iekārtu darbības režīmu.

 • Ūdens apgādes sistēmu tehniskā uzraudzība, apkope

  Veicam ūdens sagatavošanas iekārtu regulāru apkopi un tehnisko apskati saskaņā ar ražotāju instrukcijām un norādījumiem. Mērķis ir nodrošināt ūdens sagatavošanas iekārtu augstāku efektivitāti, vienmērīgu darbību un ilgāku ekspluatācijas laiku.

 • Ūdens analīzes, testēšana, tehniskie risinājumi

  Mēs piedāvājam ūdens kvalitātes analīzes un testēšanu, kas pielāgotas gan katlu māju, gan tehnoloģisko iekārtu vajadzībām. Ar mūsu ilggadējo pieredzi inženiertehniskajā jomā, mēs nodrošinām risinājumus, kas pilnībā atbilst klientu specifiskajām vajadzībām un ūdens parametriem, lai garantētu efektīvu ūdens attīrīšanu.

illustration

Iekārtu darbināšana un pēcpārdošanas serviss

 • Pilna servisa pakalpojumi: iekārtu uzstādīšana, iedarbināšana un servisa apkopes

  Piedāvājam veikt iekārtu uzstādīšanu, iedarbināšanu, apkalpojošā personāla apmācīšanu un konsultēšanu, iekārtu profilaktiskās apkopes, kā arī nodrošinām garantijas un pēc garantijas remonta darbus visām piegādātajām iekārtām.

 • Klientu tehniskā personāla apmācība un atbalsts

  Projekta pabeigšanas posmā FILTER inženieri nodrošina klienta tehniskā personāla apmācību. Šajā apmācības procesā tiek detalizēti izskaidrots projekta tehnoloģiskais risinājums, iekārtu konstrukcija, automatizācijas sistēmu nodrošinājums un to darbības principi

 • Kontrolieru programmēšana, automātisko vadības sistēmu izstrāde, montāža un regulēšana

  Piedāvājam automātisko vadības sistēmu risinājumus un iekārtas dažādiem tehnoloģiskiem procesiem, sākot ar iekārtu izvēli, programmēšanu un iestatīšanu un beidzot ar iekārtu uzstādīšanu un turpmāko uzturēšanu.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums, un mēs ar prieku palīdzēsim rast jums risinājumu.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.