FILTER GROUP Paziņojums par konfidencialitāti darba pretendentiem 

Šis Privātuma paziņojums sniedz jums pārskatu par to, kā FILTER GROUP uzņēmumi apstrādā personas datus darba vai prakses pieteikšanās procesa laikā.

Informācija par darbinieku personas datu apstrādi jums būs pieejama pēc darba līguma parakstīšanas.
 
Definīcijas 

1.1. Filter Group uzņēmumi / Mēs, uz kuriem attiecas šis Privātuma paziņojums, ietver: FILTER SIA (reģistrācijas numurs 1007), Filter Solutions OÜ (reģistrācijas numurs 14532752) un Savery OÜ (reģistrācijas numurs 16498048). Jūsu personas datu datu pārzinis ir FILTER SIA, kas nepieciešamības gadījumā var izmantot pilnvarotos apstrādātājus un koplietot datus ar FILTER GROUP uzņēmumiem vai profesionālām personāla atlases aģentūrām, ar kurām mums ir līgumi.

1.2 Jūs/Datu subjekts ir fiziska persona, par kuru mūsu rīcībā ir informācija vai informācija, kas var identificēt fizisku personu.

1.3. Līgums ir starp mums noslēgts darba vai prakses līgums.

1.4 Paziņojums par konfidencialitāti ir šis teksts, kurā ir izklāstīti mūsu personas datu apstrādes principi.

1.5 Tīmekļa vietne galvenokārt attiecas uz vietni, kas atrodas vietnē https://filter.eu, bet ietver arī Filter sociālo mediju lapas.

Vispārīgā informācija 

2.1 Šis Privātuma paziņojums ir paredzēts (potenciālajiem) darbiniekiem un prakses pretendentiem, t.i., kandidātiem, un sniedz pārskatu par to, kā mēs apstrādājam kandidātu personas datus personāla atlases procesa laikā.

2.2. Papildu informācija par apstrādi var tikt sniegta arī konkrētā darba sludinājumā vai personāla atlases procesā, un tādā gadījumā tur atklātā informācija ir papildinoša un augstāka par šeit sniegto.

2.4 Šis Privātuma paziņojums attiecas uz Datu subjektiem, un uz visiem mūsu darbiniekiem un nozīmīgiem partneriem, kuriem ir piekļuve mūsu rīcībā esošajiem personas datiem, attiecas šajā Paziņojumā par konfidencialitāti minētās tiesības un pienākumi.

Personāla atlases procesa laikā apstrādātie personas dati 

3.1. Mēs vai mūsu partneri varam sazināties ar kandidātiem par iespējamiem darba piedāvājumiem. Kandidāti pie mums var pieteikties arī paši.

3.2 Personāla atlases procesa laikā mēs varam vākt un apstrādāt, cita starpā, šādus personas datus:

(1) Identifikācijas dati, piemēram, vārds, dzimšanas datums, attēls, personas kods, tiesībspēja, pilsonība, personas apliecinošu dokumentu dati, piemēram, numurs, vārds, uzvārds, izdevējvalsts, drošības pazīmes, derīguma termiņi un kopijas;

(2) Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

(3) Ziņojumi, paziņojumi un citi saziņas līdzekļi, kas nosūtīti mums vai mēs;

(4) Pašreizējās un iepriekšējās nodarbinātības dati, piemēram, informācija par jūsu pašreizējiem un iepriekšējiem darba devējiem, amatu uzņēmumā utt.;

(5) ar jūsu pieteikumu saistītie dati, piemēram, jūsu CV, motivācijas vēstule, darba izvēles, atsauksmes, intervijas, (piemērotības) pārbaudes rezultāti un analīzes utt.;

6) publiski pieejami attiecīgie dati, piemēram, pārbaudes attiecīgajos publiskajos reģistros, lai pārbaudītu konkrētu informāciju, publisko sociālo mediju konti utt.;

(7) Mēs varam arī vākt personas datus no trešajām pusēm, piemēram, profesionālām personāla atlases aģentūrām, tiesnešiem, bijušajiem darba devējiem un iepriekšējās darbības pārbaudes pakalpojumu sniedzējiem, ciktāl tas ir nepieciešams un atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Turklāt mēs varam kopīgot personas datus ar profesionālām personāla atlases aģentūrām, ar kurām mums ir līgumi, lai palīdzētu mums darbā pieņemšanas procesā. Personāla atlases procesā mēs varam pieprasīt dažādu informāciju, lai palīdzētu mums novērtēt kandidāta atbilstību konkrētajam amatam.

3.3. Mēs saglabājam darba pretendentu personas datus personāla atlases procesa laikā un vienu gadu pēc atlases procesa, lai reģistrētu darbā pieņemšanas procesu un informētu jūs par potenciālām jaunām darba vietām šajā laikā.

Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats personāla atlases procesa laikā 

4.1 Personas datu apstrādes mērķi ir šādi:

(1) Noteikt kandidātu piemērotību esošajiem darba amatiem;

(2) Pārbauda kandidātu iesniegtos datus (tostarp iepriekšējās darbības pārbaudes);

(3) vadīt darbā pieņemšanas procesu un informēt kandidātus par viņu progresu procesā;

(4) Sagatavot darba piedāvājumus un darba līgumus veiksmīga pieteikuma gadījumā un palīdzēt iestāties darbā;

(5) Ja nepieciešams, sniegt palīdzību saistībā ar migrāciju (piemēram, darba un uzturēšanās atļaujas);

(6) Informēt kandidātus par mūsu pieejamajām darba vietām;

(7) aizsargāt un īstenot mūsu tiesības un juridiskos pienākumus;

(8) Uzņēmējdarbības vadības un administratīviem mērķiem, piemēram, personāla atlases un uzņēmējdarbības prakses uzlabošanai;

(9) Izteikt darba piedāvājumu uz piemērotu vakanto amatu nākotnē.

4.2 Personāla atlases procesa laikā mēs kā datu pārzinis parasti apstrādājam personas datus, pamatojoties uz šādiem iemesliem:

(1) Leģitīmas intereses, piemēram, piemērotības testi, procesa vadība;

(2) Līguma pamats līgumu sagatavošanai un izpildei;

(3) mūsu juridisko saistību izpilde;

(4) Piekrišana.

Pieejamība un izmaiņas konfidencialitātes paziņojumā 

5.1. Šis konfidencialitātes paziņojums ir pieejams mūsu vietnē.

5.2. Mums ir tiesības vienpusēji grozīt šo Privātuma paziņojumu. Par būtiskām izmaiņām Datu subjekti tiks paziņoti Vietnē vai citos veidos.

5.3. Izmaiņas stāsies spēkā, kad tās tiks publicētas vai kā norādīts izmaiņās.

Publicēts un stājas spēkā: 2023. gada 20. oktobrī.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.