illustration

Produktu un komponentu pārdošana

Laika gaitā mums ir veidojusies ilgstoša un veiksmīga sadarbība ar pasaules vadošajiem enerģētikas un ūdens iekārtu ražotājiem, tā rezultātā kļūstot par šo ražotāju produktu un iekārtu pārdošanas un servisa pilnvarotu pārstāvi. Mūsu risinājumos izmantojam tikai pārbaudītas un uzticamas ražotāju iekārtas katlu mājām, koģenerācijas un ūdens attīrīšanas stacijām: tvaika katli, ūdens sildīšanas katli, termoeļlas katli, degļi, ūdens attīrīšanas iekārtas, vārsti, sūkņi, automatizācijas komponenti, laboratorijas iekārtas, ķimikālijas ūdens attīrīšanai. Piedāvājam arī rezerves daļas un palīgaprīkojumu iepriekš minētajām iekārtām.

 • Klientu vajadzībām pielāgoti risinājumi
 • Plašs enerģētikas un ūdens iekārtu sortiments
 • Ērtums, visaptverošs pakalpojumu klāsts
 • Kvalitatīvi produkti
 • Inovatīvas tehnoloģijas
illustration

Enerģētikas produkti

 • Tvaika katli

  Izcilas kvalitātes tehnoloģiskais tvaiks un laba iekārtu pieejamība nodrošina stabilu ražošanas procesu. Tvaika katlu ražības diapazons: 10kg/g – 30000kg/h; darba spiediens 0,7bar līdz 30bar.
  Lasīt vairāk

   

 • Elektrodu tvaika katli

  Elektrodu tvaika katli ir vienkāršākais, ērtākais un drošākais risinājums tvaika ražošanai. Tie ir pieejami gan zemam, gan augstam tvaika spiedienam, un tos var izmantot gan zemsprieguma, gan augsta sprieguma diapazonos.
  Lasīt vairāk 

   

 • Ūdens sildāmie katli

  Plašs pielietojums siltumapgādē un tehnoloģiskajos procesos. Jauna no 0,5 MW līdz 20 MW, temperatūra no 110°C līdz 205°C.  Siltumapgādes drošība un kvalitāte.
  Lasīt vairāk

 • Elektrodu ūdens sildāmie katli

  Risinājums elektriskās enerģijas pārveidošanai siltumenerģijā. Katli ir pieejami ar jaudu līdz 60 MW, gan zemam, gan augstam tvaika spiedienam līdz 16 Bar. Tos var izmantot zemsprieguma vai augsta sprieguma diapazonos. Tos raksturo vienkārša darbība, uzticamība un iespēja pielāgoties dažādām vajadzībām un darbības apstākļiem.
  Lasīt vairāk

 • Termoeļļas katli

  Termoeļļas iekārtu izmantošanas galvenās prekšrocības – standarta modeļi temperatūrai līdz 300°C un zemi spiedieni siltuma sadales sistēmā. Mūsu termoeļļas katli ir optimizēti kombinētai siltuma un elektroenerģijas (CHP) ražošanai, izmantojot ORC tehnoloģiju, kā arī augstas temperatūras pielietojumiem
  Lasīt vairāk

 • Kombinētie apkures ūdens un tvaika katli, un speciālie katli

  Kombinētie apkures ūdens un tvaika katli ir integreēti siltuma iekārtu risinājumi, kas nodrošina gan apkures ūdens, gan tvaika ražošanu vienā iekārtā. Šie katli ir izstrādāti, lai efektīvi un ekonomiski nodrošinātu gan siltumenerģijas, gan tvaika vajadzības, piedāvājot plašu pielietojumu iespējas rūpniecības sistēmās.
  Lasīt vairāk

 • Konteinertipa katlu mājas

  Konteinertipa katlu māju moduļi tiek projektēti un izbūvēti atbilstoši klienta prasībām. Viena moduļa katlu mājas ir ideāli piemērotas siltuma vai tvaika pagaidu ražošanai. Rūpnieciski izbūvētie katlu māju moduļi konteineros tiek testēti pirms piegādes uzstādīšanas vietā.
  Lasīt vairāk

 • Gāzes dzinēji

  Jenbacher gāzes dzinēju jauda no 0,25 līdz 3MWel. Dzinēji darbināmi ar dabas gāzi, biogāzi, kā arī citu viedu gāzi, piemēram, atkritumu izgāztuves gāzi. Iekārtas raksturo īpaši augsts lietderības koeficients, zems kaitīgo izmešu līmenis, izturība un drošums.
  Lasīt vairāk

 • Degļi

  Videi draudzīgi, ekonomiski  un pilnīgi automatizēti dažādu gāzu, šķidrā kurināmā, mazuta un kombinētie degļi. Jauda no 15kW līdz 90MW. Plašs pielietojuma spektrs dažādos siltuma ģeneratoros,
  Lasīt vairāk

 • Siltummaiņi

  Piedāvājam augstas kvalitātes siltummaiņus no īpaši izvēlētiem ražotājiem. Lodētie, izjaucamie plākšņu siltummaiņi, daļēji metināti plākšņu siltummaiņi, metinātu plākšņu siltummaiņi, spirālveida siltummaiņi u.c.
  Lasīt vairāk

 • Dzesēšanas torņi un sausie dzesētāji

  Kā nozares vadošā ražotāja EVAPCO pilnvarotais pārstāvis, mēs specializējamies dažādu rūpniecisko un komerciālo dzesēšanas risinājumu izstrādē. Mūsu klāstā ietilpst augstas kvalitātes dzesēšanas torņi un sausie dzesētāji.
  Lasīt vairāk

 • Industriālie siltumsūkņi

  Mūsu piedāvātie siltumsūkņi ir videi draudzīgi, ar zemu vai pat gandrīz nulles globālās sasilšanas potenciālu (GWP), piemēroti dažādiem rūpnieciskajiem un komerciālajiem pielietojumiem, tostarp siltuma un dzesēšanas nodrošināšanai ražošanas procesos, ēku klimatizācijai un siltumapgādei.
  Lasīt vairāk

 • Vārsti un ventiļi

  Plašā klāstā pieejami augstākās kvalitātes tvaika un kondensāta vārsti, siltumapgādes un ūdens armatūra, elektromagnētiskie un pneimatiskie vārsti.
  Lasīt vairāk

 • Vadības sistēmas

  Automātiskās vadības sistēmas (AVS) rūpniecisko procesu vadībai un kontrolei, vizualizācijas sistēmas (SCADA) nodrošina ražošanas procesu, enerģētikas iekārtu, katlu māju, ūdens attīrīšanas sistēmu stabilu un drošu vadību, kontroli un pārvaldību.

 • Izolācijas apvalki

  Mēs piedāvājam izolācijas apvalkus, kas ir paredzēti vārstiem, lai nodrošinātu siltuma saglabāšanu un samazinātu enerģijas zudumus. Šie apvalki ir izgatavoti no termiski izolējošiem materiāliem un nodrošina efektīvu aizsardzību pret temperatūras svārstībām un kondensāciju.
  Lasīt vairāk

 • Rezerves daļu klāsts enerģētikas iekārtām

  Nodrošinām arī rezerves daļas un palīgaprīkojumu degļiem, sūkņiem, dzesēšanas torņiem, tvaika ģeneratoriem, siltumsūkņiem, gāzes dzinējiem u.c.
  Lasīt vairāk

illustration

Ūdens sagatavošanas iekārtas un sūkņi

 • Ūdens sagatavošanas iekārtas

  Ūdens kvalitātei ir liela nozīme sadzīvē un ražošanas procesos. Augstas kvaliztātes prasībām atbilstošs ūdens nepieciešams higiēnas un pārtikas vajadzībām ikvienam cilvēkam, kā arī ražošanas tehnoloģiskajos procesos.
  Lasīt vairāk

 • Sūkņi

  Mēs piedāvājam plašu sūkņu klāstu pielietojumam dažādās nozarēs, piemēram, ķīmiskajā un naftas rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, ūdens attīrīšanas un padeves stacijās, notekūdeņu apstrādes stacijās, siltummezglos u.c.
  Lasīt vairāk

 • Plūsmas mērītāji

  Mēs piedāvājam plūsmas mērītājus, kas ir ļoti precīzi, uzticami un daudzpusīgi, piemēroti gan tvaika, šķidrumu, gan gāzu plūsmas mērījumiem.
  Lasīt vairāk

 • Tiešsaistes mērījumu iekārtas

  Iekārtas ūdens kvalitātes pārbaudei un monitoringam laboratorijām un tehnoloģiskajiem procesiem.
  Kompleksi risinājumi dzeramā un tehnoloģiskā ūdens kvalitātes kontrolei. Procesu mērījumu tehnoloģijas, visu nozīmīgāko parametru monitorings un tehnoloģiskā procesa stabilitāte.
  Lasīt vairāk

 • Tiešsaistes analizatori

  Mēs piedāvājam tiešsaistes analizatorus, kas nodrošina reāllaika mērījumus un kontroli dažādās procesuālās vidēs. Mūsu klāstā ir plašs HACH laboratorijas analizatoru sortiments, kas piemērots dažādiem pielietojumiem

  Lasīt vairāk

 • Instrumentācija

  FILTER piedāvātais dažādos objektos pielietoto instrumentu un kontroles ierīču klāsts nodrošina sistēmu kontroli un darbības optimizāciju, nodrošinot ātrus un precīzus mērīšanas rezultātus.
  Lasīt vairāk

 • Vārsti un cauruļvadu armatūra

  Plašā klāstā pieejami augstākās kvalitātes tvaika un kondensāta vārsti, siltumapgādes un ūdens armatūra, elektromagnētiskie un pneimatiskie vārsti. Pielietojums: tvaika, kondensātam, ūdenim, naftas produktiem, rūpniecisk;am gāzēm, gaisam un agresīvām vidēm.
  Lasīt vairāk

 • Laboratoriju mēriekārtas un piederumi

  Laboratoriju mēriekārtas nodrošina precīzus un drošus rezultātus, kas atbilst starptautisko standartu prasībām. Fotometri un spektrofotometri, mēriekārtas elektroķīmisko parametru noteikšanai (pH, ORP, elektrovadītspēja, izšķīdušais skābeklis, ISE /jonu selektīvie/ mērītāji), duļķainības mērītāji, produkti mikrobioloģisko analīžu veikšanai un toksiskuma noteikšanai u.c.
  Lasīt vairāk

 • Rezerves daļu pieejamība

  Ūdens attīrīšanas iekārtu rezerves daļu pieejamība ir būtiska, lai nodrošinātu jūsu iekārtu nepārtrauktu darbību un efektivitāti.
  Lasīt vairāk

Contact us
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums, un mēs ar prieku palīdzēsim rast jums risinājumu.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.