FILTER GRUPAS uzņēmumu Privātuma politika

Pēdējo reizi atjaunināts: 14.02.2024

1. Ievads

Šajā Privātuma politikā ir paskaidrots, kā FILTER grupas uzņēmumi (“mēs” vai “mūsu”) apkopo, izmanto un kopīgo jūsu personas datus. Mēs esam apņēmušies aizsargāt jūsu privātumu un nodrošināt jūsu personiskās informācijas drošību.

2. Definīcijas un principi

2.1. FILTER Grupas uzņēmumi, uz kuriem attiecas šī konfidencialitātes politika, ir šādi:
Filter AS,
Filter Solutions OÜ,
Filter SIA,
Filter UAB,
Filter OOD,
Filter Sp.Z o.o.

2.2 Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir FILTER AS, kas vajadzības gadījumā var izmantot pilnvarotos apstrādātājus un dalīties ar Datu subjekta informāciju ar trešajām personām (piemēram, FILTER GRUPAS uzņēmumiem vai profesionālajām aģentūrām,ar kurām mums ir līgumi).

2.3 Datu subjekts/Jūs esat fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, izmantojot personas datu apstrādes sistēmā esošos datus Parasti mēs apstrādājam šādu Datu subjektu datus: Klienti (fiziskas personas), Klientu pārstāvji un sadarbības partneri, kas ir fiziskas personas, mūsu darbinieki, (potenciālie) klienti un Vietnes apmeklētāji.

2.4 Klients ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir iegādājusies vai izteikusi vēlmi iegādāties mūsu risinājumus, produktus un/vai pakalpojumus.

2.5 Līgums ir risinājumu, produktu pirkuma līgums vai cits līgums, kas noslēgts starp mums un Klientu, t.sk. standarta noteikumi un nosacījumi un citas piemērojamās procedūras un politikas.

2.6 Vietne ir mūsu vietne https://filter.eu/, kā arī mūsu sociālo mediju lapas.

2.7 Apmeklētājs ir persona, kas apmeklē Vietni.

2.8 Privātuma politika ir starp mums un Klientu noslēgtā Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.9 Privātuma politika attiecas uz Datu subjektiem, un visi mūsu darbinieki un galvenie sadarbības partneri, kuriem ir piekļuve mūsu rīcībā esošajiem personas datiem, vadās pēc Privātuma politikā noteiktajām tiesībām un pienākumiem.

2.10 Mūsu mērķis ir atbildīga personas datu apstrāde, kurā spējam pierādīt personas datu apstrādes atbilstību izvirzītajiem mērķiem un piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

2.11. Mūsu procesi un darbības, kas saistītas ar personas datu apstrādi, balstās uz šādiem principiem: likumība, godīgums, pārredzamība, mērķtiecība, minimizēšana, precizitāte, uzglabāšanas ierobežojumi, integritāte, konfidencialitāte un datu aizsardzība pēc noklusējuma un izstrādāta.

3. Datu apstrādes vispārīgie mērķi

3.1 Mūsu mērķis ir piedāvāt saviem Klientiem augstas kvalitātes enerģijas ražošanas un ūdens sagatavošanas risinājumus, produktus, apkopes pakalpojumus un patīkamu klientu apkalpošanu.

3.2 Pamatojoties uz piekrišanu, mēs apstrādājam personas datus precīzi robežās, tādā apjomā un mērķiem, kādiem Datu subjekts ir devis mums savu piekrišanu. Datu subjekta piekrišana mums ir brīvi dota, konkrēta, informēta un nepārprotama. Piekrišanu var izteikt arī ar skaidru aktu, piemēram, Datu subjekts pēc saviem ieskatiem var nosūtīt pieprasījumus, izmantojot mūsu Vietnē esošās pieprasījuma veidlapas vai rezervēt konsultāciju, un tādā gadījumā mēs apstrādājam viņa datus, lai uz tiem atbildētu un piedāvātu viņiem mūsu risinājumus, produktus un pakalpojumus. Piemēram, mēs arī sūtām mārketinga ziņojumus, pamatojoties uz piekrišanu.
Uz piekrišanas pamata apstrādātie personas dati tiks glabāti līdz apstrādes nepieciešamības izbeigšanai, bet ne ilgāk kā līdz piekrišanas atsaukšanai, kas bija par pamatu apstrādei.

3.3 Noslēdzot un izpildot Līgumu saistības, mēs varam apstrādāt personas datus šādiem mērķiem:

• Klienta identificēšana, ciktāl tas nepieciešams Līguma noslēgšanai un izpildei;
• saistību izpilde pret Klientu saistībā ar mūsu risinājumu, produktu un pakalpojumu nodrošināšanu;
• saziņa ar Klientu, t.sk. informācijas un atgādinājumu nosūtīšana par Līguma izpildi vai par risinājumiem, produktiem vai pakalpojumiem.

Personas dati, kas savākti iepriekš aprakstītajam mērķim, tiek glabāti pakalpojuma sniegšanas laikā un līdz desmit gadiem pēc pakalpojuma sniegšanas beigām.

3.4 Mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm. Šajā kontekstā “likumiskās intereses” nozīmē mūsu uzņēmējdarbības pamatprincipus un mērķus, kas ietver mūsu interesi vadīt uzņēmumu efektīvi un piedāvāt labākos risinājumus, produktus un pakalpojumus tirgū, kurā mēs darbojamies. Šajā sakarā, mūsu likumīgās intereses var būt šādas:

• klientu datu bāzes pārvaldīšana un analīze un mārketinga aktivitātes, lai uzlabotu risinājumu, produktu un pakalpojumu pieejamību, izvēli un kvalitāti, t.sk. izmantojot CRM risinājumu, lai nodrošinātu iepriekš minēto, un sniedzot Datu subjektam labākos un personiskākos piedāvājumus pēc viņa piekrišanas;

• nodrošināt labāku lietotāja pieredzi, kvalitatīvākus pakalpojumus un dažādu kanālu darbību; mēs varam analizēt identifikatorus un personas datus, kas savākti, izmantojot mūsu vietni, mūsu sociālo mediju lapas un citus pārdošanas kanālus un risinājumus
• pasākumu un/vai kampaņu organizēšana, t.sk. personalizētu un mērķtiecīgu pasākumu un/vai kampaņu organizēšana.
• mārketinga piedāvājumu nosūtīšana Klientam vai potenciālajam klientam, ja attiecīgā persona iepriekš ir iegādājusies līdzīgu preci. Šajā gadījumā personai vienmēr tiek garantēta vienkārša iespēja atteikties no saziņas, un mēs esam apsvēruši savas un Klienta intereses;
•  klientu apmierinātības aptaujas;
• veikto mārketinga aktivitāšu efektivitātes mērīšana;
• ierakstu veikšana; mēs varam ierakstīt ziņas un rīkojumus, kas doti gan mūsu telpās, gan izmantojot saziņas līdzekļus (e-pastu, tālruni u.c.), kā arī informāciju un citas darbības, ko esam veikuši, t.sk. zvanus uz fiksētajiem numuriem. Ja nepieciešams, mēs izmantojam šos ierakstus, lai pierādītu pasūtījumus vai citas darbības;
• tīkla, informācijas un kiberdrošības apsvērumi, piemēram, pasākumi pirātisma apkarošanai un Vietnes drošības nodrošināšanai, kā arī rezerves kopiju veidošanai un uzglabāšanai;
• apstrāde organizatoriskos nolūkos, galvenokārt finanšu pārvaldībai un personas datu nodošanai grupas ietvaros iekšējās pārvaldības nolūkos (bet arī auditiem un citai potenciālai uzraudzībai), tai skaitā, lai apstrādātu Klientu vai darbinieku personas datus;
• juridisku prasību nodibināšana, īstenošana vai aizstāvēšana, t.sk. prasījumu cedēšana, piemēram, inkasācijas pakalpojumu sniedzējiem vai informācijas iegūšana no kredītspēju novērtējošām iestādēm;
• lai aizsargātu mūsu veselību un īpašumu, kā arī mūsu darbinieku un klientu veselību un īpašumu, piemēram, mēs varam izmantot kameras, kas var arī ierakstīt skaņu, lai nodrošinātu drošību un drošību mūsu teritorijā.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, parasti tiek glabāti, līdz tiek sasniegts apstrādes darbības mērķis vai beidzas likumīgās intereses. Pamatotos gadījumos mēs varam saglabāt leģitīmu interesi apstrādāt personas datus pat pēc sākotnējā apstrādes mērķa sasniegšanas. Ja jums ir nepieciešama informācija par glabāšanas termiņiem saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām datu apstrādes darbībām, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot e-pasta adresi filter@filter.eu.

4. Informācija, ko mēs apkopojam

4.1 Personas dati, ko mums atklājis Datu subjekts. Mēs apkopojam un izmantojam datus no standarta saziņas starp mums un Datu subjektu; un/vai dati, kas iesniegti, lai pasūtītu un/vai patērētu mūsu risinājumus, produktus un pakalpojumus (tādi dati kā vārds, uzvārds, kontaktinformācija, e-pasta adrese, informācija par produktu); kā arī abonējot mūsu biļetenu (e-pastu).

4.2. Trafika analīze (sīkdatnes), kas rodas, apmeklējot un izmantojot vietni. Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai apkopotu vispārīgu datplūsmas analīzi par to, kā lietojat mūsu vietni (piem., IP adrese, apmeklētās lapas, piekļuves vieta, atsauces URL utt.). Šī analīze palīdz mums uzlabot mūsu vietnes veiktspēju, lietotāja pieredzi un saturu. Mūsu vietne var saturēt trešo pušu sīkfailus, kuru pārziņi ir mūsu sadarbības partneri.

Konkrēta informācija par sīkdatņu īpašībām un uzglabāšanas periodiem ir pieejama mūsu vietnē.

5. Personas datu nodošana un autorizēta apstrāde

5.1. Mēs sadarbojamies ar personām, kurām varam pārsūtīt datus, tostarp personas datus, par Datu subjektiem sadarbības kontekstā un nolūkā un pamatojoties uz likumīgām interesēm. Nododot personas datus trešajām personām (piemēram, mūsu sadarbības partneriem), mēs ievērojam spēkā esošās datu aizsardzības prasības.

5.2. Šādas trešās puses var ietvert personas, kas ietilpst tajā pašā grupā kā mēs, mūsu produktu izplatītāji, loģistikas uzņēmumi, piegādes partneri, faktoringa pakalpojumu sniedzēji, reklāmas un mārketinga partneri, maksājumu pakalpojumu sniedzēji, klientu apmierinātības aptaujas uzņēmumi, parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēji, konsultanti, kredīts. reģistri, t.i., pakalpojumu sniedzēji dažādiem tehniskajiem pakalpojumiem, ja:

• attiecīgais mērķis un apstrāde ir likumīga;

• personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar pārziņa norādījumiem un uz spēkā esoša līguma pamata.

6. Jūsu tiesības un izvēles

6.1. Jums ir šādas datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā:

Tiesības pieprasīt informāciju un piekļuvi
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, vai un kādus personas datus, uz kāda tiesiskā pamata un veidā mēs apstrādājam par jums. Jums ir arī tiesības pieprasīt par jums apstrādāto personas datu kopiju.

Tiesības pieprasīt personas datu labošanu un dzēšanu
Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu kļūdas personas datos, ko apstrādājam par jums (piemēram, ja jūsu personas dati ir mainījušies). Noteiktos gadījumos jums ir arī tiesības pieprasīt, lai mēs dzēšam par jums apstrādātos personas datus. Lūdzam ņemt vērā, ka mums var būt tiesības atteikt konkrētu personas datu dzēšanu, piemēram, ja apstrādes turpināšana ir nepieciešama iespējamo prasījuma tiesību nodrošināšanai vai juridisko pienākumu izpildei.

Tiesības ierobežot personas datu apstrādi
Noteiktās situācijās jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežojam jūsu personas datu apstrādi. Šādā gadījumā mēs paturam tiesības apstrādāt Jūsu personas datus tikai ierobežotā apjomā, piemēram, lai nodrošinātu iespējamās prasības tiesības vai izpildītu juridiskos pienākumus.

Tiesības iebilst
Ja jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmās intereses, jums ir tiesības iebilst pret atbilstošu personas datu apstrādi. Jums ir arī tiesības iebilst pret jebkādu mūsu automatizētu lēmumu pieņemšanu un ar tiešo mārketingu saistītu personas datu apstrādi.

Tiesības nodot personas datus citam pārzinim
Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz piekrišanu vai saistībām, kas izriet no līgumattiecībām starp mums, jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs sniegtu jums jūsu personas datus strukturētā, plaši lietotā formātā un mašīnlasāmā formā. Ja tas ir tehniski iespējams, jums ir arī tiesības pieprasīt, lai mēs pārsūtām personas datus citam jūsu norādītajam datu pārzinim.

Tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā
Ja jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Lūdzam ņemt vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē iepriekš veiktas datu apstrādes likumību, kuras pamatā ir derīga piekrišana.

Lai īstenotu iepriekš aprakstītās tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot e-pasta adresi filter@filter.eu. Sīkfailus var atspējot jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos, taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ietekmēt mūsu vietnes funkcionalitāti un lietošanas pieredzi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka datu subjekta tiesības nav absolūtas, un katram pieprasījumam mums ir jāizvērtē, vai un cik lielā mērā piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti ļauj mums apmierināt jūsu pieprasījumu.

7. Datu drošība

7.1. Mēs veicam saprātīgas darbības, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju no nesankcionētas piekļuves un izpaušanas. Tomēr nav pārsūtīšanas metodes pa internetu vai elektroniem.

7.2. Mēs veicam šādas darbības, lai nodrošinātu drošību un konfidencialitāti:

• mēs saviem darbiniekiem nodrošinām piekļuvi personas datiem tikai tad, ja tas nepieciešams viņu pienākumu veikšanai un ja ir pieprasīta attiecīgā atļauja un piešķirtas tiesības;

• apstrādātājs var apstrādāt viņam nodotos personas datus tikai tādā nolūkā un apjomā, kas nepieciešams līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanai un pamatojoties uz leģitīmām interesēm.

7.3 Jebkuru incidentu, kas saistīts ar personas datiem, gadījumā mēs darām visu iespējamo, lai mazinātu sekas un mazinātu attiecīgos riskus nākotnē.

8. Izmaiņas šajā Privātuma politikā

Mēs varam laiku pa laikam atjaunināt šo Privātuma politiku, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu praksē vai juridisku un regulējošu iemeslu dēļ. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā ar pārskatītu “Pēdējo reizi atjaunināts” datumu.

9. Sazinieties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par šo Privātuma politiku vai veidu, kā mēs pārvaldām jūsu personas informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: filter@filter.eu.

Mēs parasti atbildam uz pieprasījumu par personas datu apstrādi viena mēneša laikā pēc saņemšanas. Tomēr, ņemot vērā pieprasījuma apjomu un sarežģītību, mēs varam pagarināt atbildes termiņu vēl par diviem mēnešiem, informējot jūs par termiņa pagarinājumu un tā iemeslu viena mēneša laikā pēc saņemšanas.

Ja jūs nepiekrītat saņemtajai atbildei, jums ir tiesības iesniegt sūdzību jūsu valsts attiecīgajā datu aizsardzības iestādē. Informācija par datu aizsardzības iestādēm Eiropas Savienībā pieejama šeit.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.