Engine overhaul for waste water treatment plant

Engine overhaul for waste water treatment plant
Година 2022
Местоположение Latvia
Индустрия
  • Вода и обработка на отпадни води, 
  • Производство и генериране на енергия
Услуги
  • Предпроектни проучвания и одити, 
  • Монтаж и въвеждане в експлоатация, 
  • Поддръжка и следпродажбен сервиз
Решения
  • Комбинирани решения за топлинна и електрическа енергия
Продукти
  • Газови двигатели

We completed the overhaul of the INNIO Jenbacher engine J320 GS, along with a modernization of the control system, for a biological wastewater treatment plant in Latvia. This overhaul not only ensures the continued functionality and reliability of the engine but also significantly improves its efficiency and performance. The upgraded engine, coupled with the latest control system technology, enhances the overall effectiveness and operational efficiency of the wastewater treatment plant. Additionally, the overhaul extends the lifespan of the engine, providing long-term benefits in terms of maintenance costs and environmental impact.

Намерете най-близкия до Вас офис и се свържете с нас. Ще се радваме да Ви помогнем да намерите най-доброто решение.

Последни новини и публикации в блогове

Вижте всички публикации

Contact us

Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.