illustration

Енергийни решения

Ние предлагаме разнообразни енергийни решения за промишлеността, вариращи от прости котелни инсталации до сложни, специално проектирани решения за оползотворяване на отпадна енергия. Нашите решения са цялостни: от одит и проектиране до монтаж, въвеждане в експлоатация и следпродажбено обслужване.

 • Повишаване на ефективността
 • Намалена поддръжка
 • Персонализирани решения
 • Спестяване и възстановяване на енергия
 • Прецизен контрол на процеса
 • Съответствие на качеството

Интелигентeн инженеринг за сигурни и устойчиви енергийни решения

Виждаме  иновативния инженеринг като ключ за гарантиране на сигурен и устойчив безпроблемен eнергиен поток. Определянето на правилното енергийно решение за Вашите специфични нужди включва процес на сътрудничество между нашия опитен екип и Вашата организация. Следвайки нашия подход на сътрудничество и консултации, ние гарантираме, че нашите клиенти са добре информирани и уверени в енергийните решения, които избират, насърчавайки дългосрочно партньорство, изградено на доверие и споделен успех.

 • Котелни помещения и топлоцентрали

  Нашите решения интегрират едновременно производството на електроенергия и полезна топлина от един енергиен източник (природен газ, биомаса или отпадна топлина) от промишлени процеси, осигурявайки двойна полза: по-голяма енергийна ефективност и по-ниски оперативни разходи.

 • Решения за възстановяване на енергия

  Нашите решения улавят и пренасочват отпадната енергия, превръщайки я в ценен ресурс за Вашите процеси. Това не само намалява оперативните разходи, но и минимизира въздействието върху околната среда.

 • Парни и кондензни системи

  Ние предлагаме разнообразна гама от парни и кондензни системи, включително решения за пренос на топлина, топлообменни модули и парни колектори, пригодени за оптимизиране на енергийната ефективност и оперативната производителност в различните индустрии. Нашата цялостна гама, от нагреватели пара-въздух до системи за прегряване, гарантира прецизен контрол на температурата, намалени разходи за енергия и повишена надеждност на системата за нашите клиенти.

 • Деаератори и системи за захранващи резервоари

  Нашите деаераторни модули са напълно оборудвани с автоматични контроли, инструменти и функции за безопасност. Можем да предложим индивидуално проектиране, което отговаря на Вашия капацитет и размери на помещението.

 • Решения за топлообмен

  Висококачествени и енергийно-ефективни системи за отопление и охлаждане под формата на малки, средни и големи абонатни станции.

 • Промишлени охладителни системи

  Нашите промишлени охладителни системи обхващат различни технологии, като охладителни кули, които ефективно отнемат топлината чрез изпаряване на вода за широкомащабно охлаждане в електроцентрали и производствени съоръжения. В допълнение, многофункционални чилъри, налични във видове с въздушно и водно охлаждане, използват цикли на охлаждане за отнемане на топлината, а изпарителните охлаждащи системи използват изпарението на водата за енергийно-ефективно намаляване на температурата в различни приложения, включително електроцентрали, индустрии, центрове за данни и ОВК системи.

 • Решения с индустриални термо помпи

  Нашите решения с индустриални термо помпи предлагат ефективно оползотворяване на отпадната топлина в различни приложения. Независимо дали извлича латентна топлина от димните газове, регенерира енергия от амонячни хладилни инсталации, свързва процеси на охлаждане и нагряване в производството на гуми или комбиниране на охлаждане и нагряване в производството на шоколад, нашите решения предоставят устойчиви и рентабилни начини за овладяване и пренасочване на ценна топлинна енергия.

 • Слънчеви термални топлофикационни централи

  Фотоволтаичните топлоцентрали осигуряват устойчиви и екологични решения за отопление на общности и предприятия. Тези системи използват слънчева енергия за генериране на топлина за мрежи за централно отопление, промишлени процеси или търговски сгради, като намаляват зависимостта от изкопаеми горива и въглеродните емисии.

 • Продукти и резервни части

  В сътрудничество с водещи производители на оборудване в световен мащаб в областта на енергетиката и водоснабдяването, ние сме в състояние да отговорим на специфичните нужди на разнообразен кръг от клиенти.

Ние сме тук, за да Ви подкрепим на всяка стъпка от пътя, независимо дали става дума за одит, изграждане на система или предлагане на 24/7 реакция при аварийни ситуации, ако е необходимо.
 • illustration

  1 Система за одит

  Одитите са съобразени с Вашия процес или приложение и Вашия бюджет. Ние анализираме дали системите Ви са правилно оразмерени, конфигурирани и съобразени с Вашите процеси.

 • illustration

  2 Инженеринг

  Една добре проектирана система отговаря на нуждите на Вашата индустрия. Нашите инженери ще формулират план за подобряване на ефективността и надеждността. Нашият фокус е върху предоставянето на качествени продукти, които гарантират дълголетие и спестявания във времето.

 • illustration

  3 Управление и реализация на проекти

  Нашият опитен екип ще организира всичко необходимо за доставка на договореното решение в срок. Това включва строителство, транспорт на оборудването, монтаж на място и въвеждане в експлоатация.

 • illustration

  4 Поддръжка

  Редовната поддръжка предотвратява бъдещи проблеми и Ви позволява бързо да разрешите всички възникнали проблеми. Нашата 24/7 реакция при повреда гарантира, че Вашият бизнес работи без прекъсване.

Захранване на индустриите с енергийни решения

Вижте селекцията от проекти в страните, в които работим.

Contact us

Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.