Installation of 169 kW and 63 kW economizers for secondary energy recovery

Installation of 169 kW and 63 kW economizers for secondary energy recovery
Gads 2022
Valsts Latvia
Industrija
  • Pārtikas rūpniecība
Pakalpojumi
  • Iekārtu uzstādīšana un iedarbināšana, 
  • Projektēšanas pakalpojumi, 
  • Automātikas risinājumi
Risinājumi
  • Siltumenerģijas atgūšanas risinājumi
Produkti
  • Instrumentācija, 
  • Vārsti un cauruļvadu armatūra

The installation of economizers for secondary energy recovery

The installation of economizers aimed to enhance the energy efficiency of the boiler house and recover secondary energy from the thermal oil boiler used in the production processes at the food industry plant. Two economizers were deployed for this purpose: a hot water economizer rated at 169 kW and a thermal oil economizer rated at 63 kW. Additionally, heat energy is stored using two accumulation tanks, each with a capacity of 50 m3. By capturing heat from exhaust gases and using it to preheat thermal oil, the boiler house has achieved significant efficiency gains. This recovered heat can now be utilized within the heating system, effectively reducing the reliance on a separate gas boiler.

  • 169 kW Hot water economizer
  • 63 kW Thermal oil economizer
  • 2x50m3 Accumulation tanks
Atrodi tuvāko biroju un sazinies. Mēs ar prieku palīdzēsim rast risinājumu jūsu problēmām.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.