illustration

Koģenerācija

Koģenerācija (CHP –  Combined Heat and Power) nozīmē vienlaicīgu siltuma un elektriskās enerģijas ražošanu tiešā patērētāja tuvumā. Parastā elektriskās enerģijas ražošanas stacijā tās ražošanas laikā veidojošais siltums tiek vienkārši izmests apkārtējā vidē kā atkritumprodukts, savukārt koģenerācija ļauj lietderīgi izmantot gan siltumu, gan elektrību. Koģenerācija ir labākais veids, kā panākt augstāku kurināmā patēriņa efektivitāti. Saražotās enerģijas izmaksu samazināšanu tiešā veidā ietekmē pazemināts nepieciešamā kurināmā daudzums un CO2 emisijas. Koģenerācijas gadījumā nepieciešamais kurināmā daudzums ir par 1/3 mazāks nekā atsevišķos elektriskās un termālās enerģijas ražošanas procesos.

 • Elastība kurināmā izvēlē

  Dabas gāze, atjaunojamās gāzes, atkritumu un speciālās gāzes

 • Efektivitāte un serviss

  Elektriskā lietderība līdz pat 48.7%, kopējā lietderība augstāka kā 90%, augsts enerģijas īpatsvars, ilgstoši servisa pakalpojumi, zemas dzīves cikla izmaksas

 • Videi draudzīgs

  Zemi izmešu daudzumi (NOX, CO, SOX, u.c.), iespēja samazināt CO2 emisiju un lietot atjaunojamās gāzes. Augsta kopējā efektivitāte

 • Izturīgums

  Iekārtas tiek uzstādītas un uz vietas pārbaudītas, pilnīgas dzinēja rezerves daļas. Stacionāra dzinēju koncepcija

 • Augsta drošība

  Visaugstākā ekspluatācijas drošība un augsta līmeņa garantija. Pārbaudīta vadības un uzraudzības koncepcija

Zaļā domāšana. Inovatīvi risinājumi vides prasību ievērošanai

FILTER ir INNIO Jenbacher gāzes dzinēju autorizētais pārstāvis un servisa partneris, piedāvājot efektīvus un videi draudzīgus gāzes dzinējus ar elektrisko jaudu no 300 kW līdz 10 MW. INNIO Jenbacher ir nozares līderis ar vairāk kā 50 gadu pieredzi gāzes dzinēju ražošanā un pastāvīgiem ieguldījumiem izpētē un attīstībā.

FILTER izmanto gāzes dzinēju un gāzes/tvaika turbīnu koģenerācijas tehnoloģijas, kas balstās uz gāzes dzinējiem un gāzes/tvaika turbīnām. Mūsu koģenerācijas risinājumi, kas izmanto vietējo kurināmo, ietver izvēles iespējas starp tvaika turbīnu un ORC (Organiskā Rankina cikla) sistēmām.

Mūsu pieeja balstās uz zaļu domāšanu, un mēs esam apņēmušies lietot un attīstīt jaunas tehnoloģijas, lai palīdzētu mūsu klientiem sasniegt pieaugošās vides prasības. Neatkarīga pārstāvniecība ir apstiprinājusi, ka INNIO Jenbacher ražojumi ir “dabai draudzīgi”, un tie ietver šādus piemērojumus:

 • Dabas gāze
 • Biogāze
 • Ogļu atradņu gāze
 • Koģenerācija
 • Atkritumu poligonu gāze

Atkarībā no pielietojuma un klienta prasībām, mēs piedāvājam jebkuru konfigurāciju un izejošo jaudu, sākot ar vienkāršu ģenerējošo elektriskās enerģijas ražojošu kompleksu līdz specifisku komponenšu un zem-atslēgas konteineru vienībām ar plašu elektriskās un termālās jaudas izstrādes specifikācijas diapazonu.

Sadarbojamies ar labākajiem illustration
 • Jenbacher INNIO
illustration

Mūsu risinājumi

 • Ar gāzi darbināmi iekšdedzes dzinēji

  CHP Gas engine based generating set

  Jenbacher gāzes dzinēju jaudas diapazons ir no 300kW līdz 10MW. Plašs komerciālo, industriālo un municipālo patērētāju loks izmanto INNIO Jenbacher produktus, lai uz vietas ģenerētu elektrību, siltumu vai aukstumu.

 • Koģenerācijas (CHP) sistēmas

  Cogeneration or Combined Heat and Power (CHP) solutions

  Koģenerācija ir labākais veids, kā panākt augstāku kurināmā patēriņa efektivitāti. Saražotās enerģijas izmaksu samazināšanu tiešā veidā ietekmē pazemināts nepieciešamā kurināmā daudzums un CO2 emisijas. Koģenerācijas gadījumā nepieciešamais kurināmā daudzums ir par 1/3 mazāks nekā atsevišķos elektriskās un termālās enerģijas ražošanas procesos.

  Koģenerācijā kurināmā patēriņa efektivitāte uz kopējo enerģijas ražošanu parasti ir 85-92%. Saražotā siltuma enerģija tiek izmantota ražošanas procesos, ūdens uzsildīšanai vai telpu apsildei/ gaisa dzesēšanai. Dzesēšanas ūdens ražošanai tiek izmantotas absorbcijas sistēmas. Mehānisko enerģiju pārvēršot elektriskajā enerģijā, to var izmantot elektrisko motoru darbināšanai (sūkņi, ventilatori, kompresori).

 • Triģenerācija

  Trigeneration (CCHP) systems

  Triģenerācija ir kombinēta dzesēšanas, siltuma un elektriskās jaudas (CCHP) ražošana vienā procesā.

  Daļa no koģenerācijas stacijas saražotā siltuma tiek izmantota, lai dzesētu ūdeni gaisa kondicionēšanai vai dzesēšanai. Karstais ūdens no dzesēšanas loka koģenerācijas stacijā kalpo kā vadošā enerģija absorbcijas dzesētājam. Absorbcijas dzesētāja tehnoloģija parāda sevi kā optimālu risinājumu efektīvam aukstuma un karstuma avotam visa gada garumā. Triģenerācijas sistēmas var tikt efektīvi izmantotas viesnīcās, konferenču centros, ofisu ēkās, slimnīcās un dažādās industrijās (pārtikas, ķimikāliju, datoru industrijā), kur nepieciešama dzesēšanas un siltuma jauda.

  Triģenerācijas sistēmu priekšrocības salīdzinot ar parastajām dzesēšanas tehnoloģijām:

  • Tiek darbinātas ar siltumu, utilizējot lēto “pārpalikuma enerģiju”
  • Absorbcijas dzesētājos nav kustīgo detaļu, līdz ar to nav nodiluma un ir zemi apkopes izdevumi
  • Klusa absorbcijas sistēmas darbība
  • Zemas darbināšanas un dzīves cikla izmaksas
  • Kā dzesēšanas šķidrums tiek izmantots ūdens, līdz ar to nav kaitīgu vielu atmosfērā

 • Risinājumi siltumnīcām

  Greenhouse applications

  Siltums, gaisma un oglekļa dioksīds (CO2) veicina augu augšanu. Kombinētā siltuma un elektroenerģijas ražošanas sistēma nodrošina gan elektroenerģiju iekšējam patēriņam vai kopējam elektrotīklam, gan siltumu, kā arī CO2 kā mēslojumu augiem, vienlaicīgi saglabājot sistēmas efektivitātes rādītājus. Fotosintēzes procesa rezultātā augi CO2 pārvērš ogleklī.

  Risinājumi siltumnīcām, izmantojot  gāzes dzinējus, nodrošinās ar siltumu, elektrību un CO2, paaugstinot siltumnīcu vispārīgo efektivitāti, rentabilitāti un augu ražību. Tas iespējams, jo dzinēja izplūdes gāzu sastāvā ir apmēram 0.2kg CO2 no katras pievadītās enerģijas kWh. Izplūdes gāzes tiek atdzesētas līdz apm. 55ºC temperatūrai, attīrītas COdiNOx sistēmā un pa speciālu CO2 padeves/ sadales cauruļvadu sistēmu tiek padotas uz siltumnīcām, tādējādi barojot augus ar oglekļa dioksīdu. Dūmgāzu attīrīšanas sistēmā speciālas iekārtas nepārtraukti kontrolē CO2 gāzes kvalitāti, kas tiek padota uz siltumnīcām, tādējādi siltumnīcās nodrošinot drošu darba vidi un kvalitatīvu CO2 mēslošanu augiem.

  FILTER piegādātās koģenerācijas (KĢS) sistēmas nodrošina elektroenerģiju attiecīgajam objektam vai publiskajam tīklam, kā arī siltumu un CO2 augu mēslošanai un atbilst efektīvas siltumnīcas prasībām. Enerģijas ražošanas procesā iegūtais CO2 palīdz paaugstināt ražību un samazināt izmešu daudzumu atmosfērā.

  FILTER piedāvāto risinājumu priekšrocības:

  • augsta efektivitāte;
  • minimāli izmeši atmosfērā.
 • Konteinera tipa risinājumi

  Containerized plants

  Jenbacher 2., 3., 4. un 6. sērijas dzinēji ir pieejami kā konteinera tipa risinājumi. Šie komplektētie vienību kompleksi sastāv no laika apstākļiem izturīga apvalka un visiem mehāniskajiem un elektriskajiem palīgkomponentiem, kas nepieciešami dzinēja darbībai.  Ātra un vienkārša uzstādīšana.

   

 • Risinājumi ar dažādu biogāzu un speciālo gāzu utilizāciju

  Mākslīgi iegūto gāzu sektors, kur uzsvars tiek likts uz videi draudzīgu dažādu biogāzu un speciālo gāzu utilizāciju, piemēram, no agro kultūras un industriālajiem procesiem vai atkritumu poligonos iegūtas gāzes.

  Atkritumu gāze

  Katra sadzīves atkritumu tonna satur aptuveni 150 līdz 250 kg organiskā oglekļa. Šīs vielas ir bioloģiski noārdāmas, un mikroorganismi tās pārvērš atkritumu poligonu gāzē. Stabila, anaeroba metāna fermentācija sākas vienu līdz divus gadus pēc atkritumu izgāšanas atkritumu poligonā.

  Viegli var aprēķināt, ka 1 miljons tonnu izgāztu sadzīves cieto atkritumu divdesmit gadu laikā radīs tādu atkritumu poligonu gāzes daudzumu, kas būs pietiekams 1 MW gāzes motora darbināšanai.

  Darbības princips: erforētas caurules ieurbj atkritumu poligona korpusā un savstarpēji savieno ar atkritumu poligona gāzes cauruļu sistēmu. Izmantojot gāzes pūtēju, gāze tiek izsūknēta no poligona, saspiesta un padota sadedzināšanai uz gāzes dzinēju. Saražoto elektroenerģiju var izmantot pašu saimnieciskajām vajadzībām vai novadīt publiskajā elektrotīklā. Siltumenerģiju var izmantot apkures vajadzībām vai citiem procesiem.

  Landfill gas

  Biogāze

  Atjaunojamās enerģijas risinājumiem, tajā skaitā arī enerģijas ražošanai no biogāzes, ir pieaugoša tendence.

  Priekšrocības:

  •  Biogāze var nodrošināt uzticamu, variējamu jaudas ražošanu 24/7
  • Augsta efektivitāte elektrības un siltuma ģenerēšanai uz vietas
  • Labvēlīga ietekme uz vidi
  • Iespējama alternatīva atbrīvošanās no mēsliem, šķidrajiem mēsliem un bioatkritumiem- metāna savākšana un izmantošana (izmantojot CO2 un CH4 enerģijas ražošanai)
  • Smakas izraisošo komponenšu likvidēšana
  • Gruntsūdeņu un upes ūdeņu kvalitātes uzlabošana

  Jenbacher biogas solution

  Notekūdeņu gāze

  Pārvēršot notekūdeņus par zaļo enerģiju

  Jenbacher gāzes dzinēji piedāvā inovatīvu risinājumu pieaugošajām enerģijas izmaksām, ar kurām saskaras notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) operatori, lai izpildītu stingrās emisiju atļauju prasības. Mūsu augstas efektivitātes un uzticamības gāzes dzinēji spēj efektīvi pārveidot notekūdeņu gāzi par elektroenerģiju iekārtās, kas izmanto anaerobo fermentāciju bioatkritumu apstrādei.

  Šis process nodrošina līdz pat 80% no iekārtas elektroenerģijas vajadzībām, vienlaikus pilnībā eliminējot fosilā kurināmā patēriņu apkures vajadzībām. No pilsētu notekūdeņiem iegūtā anaerobās fermentācijas procesā ražotā gāze parasti satur 55-65% metāna un tai ir salīdzinoši zems siltuma vērtējums – 500-600 BTU/SCF.

  Vidēji no katriem 25-30 miljoniem galonu dienā (MGD) attīrīto notekūdeņu var iegūt aptuveni vienu megavatu elektroenerģijas no biogāzes. Vairākas veiksmīgas instalācijas, kurās tiek izmantoti ar notekūdeņu gāzi darbināmi INNIO dzinēji, skaidri apliecina šīs tehnoloģijas potenciālu ģenerēt tīru un atjaunojamu enerģiju.

  Jenbacher sewage gas solution

Gudri enerģijas ražošanas risinājumi - efektīvs un uzticams ieguldījums ilgtspējīgā nākotnē.

Mūsu uzņēmums piedāvā individuālus risinājumus, kas atbilst katra rūpniecības vai ražošanas uzņēmuma konkrētajām vajadzībām. Mēs varam palīdzēt gan uzlabot esošos tehnoloģiskos procesus, gan izstrādāt jaunus katlu mājas projektus, kā arī nodrošināt iekārtu tehnisko apkopi un uzturēšanu. Sazinieties ar mums, lai saņemtu detalizētu konsultāciju un atrastu labāko risinājumu jūsu uzņēmumam!

 • illustration Energoefektivitāte

  Koģenerācija ir būtisks līdzeklis enerģijas ražošanā un energoefektivitātes paaugstināšanā. Ar šo komplekso tehnoloģiju izmantošanu tiek nodrošinātas patērētāju vajadzības pēc siltuma, aukstuma, elektrības vai mehāniskās enerģijas, palīdzot optimizēt enerģijas izmantošanu un resursu efektīvu izmantošanu.

 • illustration Uzticams enerģijas avots

  Koģenerācijas sistēmas nodrošina nepārtrauktu un stabilu elektroenerģijas padevi, samazinot dīkstāves riskus tīkla kļūmju gadījumā.

 • illustration Ilgtermiņa ieguldījums

  Koģenerācijas iekārtas ir izturīgas un uzticamas, kalpojot ilgu laiku un nodrošinot stabilu atdevi no ieguldījuma visā to kalpošanas laikā. Tas padara tās par izdevīgu ilgtermiņa risinājumu enerģijas vajadzībām.

 • illustration Enerģētiskā neatkarība

  Ražojot elektroenerģiju pašrocīgi, uzņēmumi un iestādes samazina atkarību no ārējiem piegādātājiem un svārstīgajām enerģijas cenām. Tas sniedz lielāku kontroli pār enerģijas izmaksām un nodrošina lielāku drošību.

 • illustration Uz nākotni vērsti risinājumi

  Mūsdienīgas koģenerācijas sistēmas, kas balstītas uz Jenbacher dzinējiem, piedāvā nepārspējamu efektivitāti, izturību un uzticamību. Tās ir optimizētas, lai samazinātu emisijas un nodrošinātu elastīvu pieeju degvielai, ļaujot nākotnē izmantot alternatīvus kurināmos, ieskaitot ūdeņradi.

Mūsu risinājums Jūsu industrijai

Koģenerācijas staciju risinājumi var ievērojami uzlabot efektivitāti un ietekmēt dažādas nozares.

 • Lauksaimniecība un pārtikas apstrāde

  Koģenerācijas stacijas var nodrošināt elektrību un siltumu lauksaimniecības un pārtikas apstrādes procesiem, palīdzot samazināt izmaksas un paaugstināt ražošanas efektivitāti.

 • Notekūdeņu attīrīšana

  Koģenerācijas stacijas var nodrošināt enerģiju attīrīšanas procesiem, palīdzot samazināt atkritumu ūdens attīrīšanas iekārtu darbības izmaksas un vides ietekmi.

 • Siltumnīcas

  Koģenerācijas stacijas var nodrošināt siltumu un elektrību siltumnīcu darbībai, kas nepieciešami augu audzēšanai un apkopei.

 • Datu centri

  Koģenerācijas stacijas var nodrošināt elektroenerģiju un siltumu datu centru darbībai, kas nodrošina nepārtrauktu darbību un samazina enerģijas izmaksas.

 • Komerciālās un industriālās ēkas

  Koģenerācijas stacijas var nodrošināt enerģiju komerciālajām un industriālajām ēkām, kas palīdz samazināt enerģijas izmaksas un vides ietekmi.

   

 • Neatkarīgi elektroenerģijas ražotāji un komunālo pakalpojumu uzņēmumi

  Koģenerācijas stacijas var nodrošināt elektroenerģiju un siltumu neatkarīgiem enerģijas ražotājiem un komunālo pakalpojumu uzņēmumiem, kas palīdz diversificēt enerģijas avotus un uzlabot energoefektivitāti.

   

 • Automobiļu rūpniecība

  Koģenerācijas stacijas var nodrošināt enerģiju automobiļu ražošanas procesiem, samazinot darbības izmaksas un vides ietekmi.

illustration

Mūsu references

FILTER grupas uzņēmumi ir uzstādījuši aptuveni 58 koģenerācijas gāzes dzinējus, kuru kopējā jauda ir vairāk nekā 210 MW, 4 biokurināmā stacijas uz verdošā slāņa katlu un tvaika turbīnu bāzes, 3 biokurināmā koģenerācijas stacijas uz ORC tehnoloģijas bāzes, un 30MW uz gāzes turbīnām bāzētas koģenerācijas stacijas.  Uzziniet vairāk par dažiem CHP projektiem sadaļā References.

Ieguldījums zaļākā nākotnē. Gatavs ūdeņradim.

Mūsdienu pasaulē, kur arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ilgtspējībai un klimata pārmaiņām, INNIO ar lepnumu piedāvā jaunākos Jenbacher dzinēju modeļus, kas ir aprīkoti ar “Gatavs H2” opciju. Tas nozīmē, ka jūsu koģenerācijas stacija var darboties ar dabasgāzi jau šodien, vienlaikus saglabājot elastību pāriet uz ūdeņradi nākotnē, kad tas kļūs plašāk pieejams.

Mēs esam šeit, lai atbalstītu jūs ik uz soļa inženiertehniskos jautājumos, neatkarīgi no tā, vai ir nepieciešams sistēmu vai iekārtu audits, pilna cikla projekta realizācija vai servisa pieejamība 24/7
 • illustration

  1 Sistēmu audits

  Veicam sistēmas un tās darbības analīzi kopumā. Katrs audits tiek sastādīts atbilstoši tieši jūsu prasībām, un to veic pieredzējuši inženieri.

  Lasīt vairāk
 • illustration

  2 Projektēšana

  Piedāvājam personalizētu pieeju katram klientam, lai nodrošinātu, ka projektēšanas risinājumi tiek veidoti, ņemot vērā klienta konkrētās vajadzības un mērķus.

  Lasīt vairāk
 • illustration

  3 Projektu vadība un realizācija

  Projektu realizācija, sākot no projektēšanas un iekārtu piegādes līdz iekārtu nodošanai ekspluatācijā, un apkalpošanu ekspluatācijas laik

  Lasīt vairāk
 • illustration

  4 Serviss

  Līgumklientiem iekārtu un sistēmu regulāra un kvalificēta apkope un remonts jebkurā diennakts laikā.

  Lasīt vairāk
Contact us
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums, un mēs ar prieku palīdzēsim rast jums risinājumu.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.