Tригенерация с общa мощност – 7600 kW

Tригенерация с общa мощност – 7600 kW
Година 2024
Местоположение Bulgaria
Индустрия
 • Производство и генериране на енергия
Услуги
 • Монтаж и въвеждане в експлоатация, 
 • Проектиране и инженеринг, 
 • Автоматизация
Решения
 • Комбинирани решения за топлинна и електрическа енергия, 
 • Решения за обработка на вода, 
 • Индустриални решения за охлаждане
Продукти
 • Газови двигатели, 
 • JENBACHER (ENG), 
 • Продукти за пречистване на водата, 
 • Охладителни кули и сухи охладители

Иновативна тригенерация: проект за високоефективна топлоцентрала на природен газ

Това е нашият проект за доставка, настройка и пускане в експлоатация на основно и спомагателно оборудване за високоефективна топлоцентрала на природен газ за производство на електрическа енергия, топла вода, пара и студ – тригенерация с обща мощност 7600 kW. Технологията се базира на когенерационни модули JENBACHER – 2 бр. JMS 612 GS-N.L – на природен газ за производтсво на топла вода и ел. енергия и на един двуходов парогенератор ICI CALDATE – WHB 260 – 2, използуващ изгорелите газове на двигателите с вътрешно горене за производство на пара.

С втория етап на проекта за производство на студ от топла вода бе реализиран и процесът на тригенерацията. Той е базиран на три броя абсорбционни чилъри, доставени от World Energy Absorption Chillers Europe LTD със съответните мощности: L270HH – 500 kW, L300HH – 600 kW, L375HH – 700 kW.  Три броя охладителни кули MARLEY на SPX Cooling Technologies UK със съответните мощности: AQ 495M – total head rejection -1100 kW,  AQ 496K  – total head rejection -1300 kW, AQ 496M – total head rejection -1540 kW. Система за обработка на водата към всяка кула, базирана на дозиращи системи за химикали на Grundfos, химикали за корекционна обработка на оборотни води на Veolia WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS, система за постоянен мониторинг на електропороводимост и автоматичен контрол на дренажa на HACH.

След финализиране на проекта, производителността на топлоцентралата при пълна мощност е:

 • Производство на електрическа енергия до – 4000 kWe
 • Комбинирано производство на топла вода и пара до – 3600 kW
 • Производство на студ от топла вода до – 1800 kW

 

 

 • 4000 kW  Производство на електрическа енергия
 • 3600 kW Производство на топла вода и пара
 • 1800 kW  Производство на студ от топла вода
Намерете най-близкия до Вас офис и се свържете с нас. Ще се радваме да Ви помогнем да намерите най-доброто решение.

Последни новини и публикации в блогове

Вижте всички публикации

Contact us

Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.