illustration

Соларни топлофикационни централи

Соларните топлофикационни централи осигуряват устойчиви и екологични решения за отопление на общности и предприятия. Тези системи използват слънчевата енергия за генериране на топлина за мрежи за централно отопление, промишлени процеси или търговски сгради, като намаляват зависимостта от изкопаеми горива и въглеродните емисии.

 • Възобновяем източник на енергия
 • Намаляване на разходите
 • Намаляване на въглеродните емисии
 • Енергийна независимост
 • Съответствие с разпоредбите

Специално проектирано ефективно решение за посрещане на нуждите от топлинна енергия

Соларните системи директно произвеждат топлинна енергия, което ги прави подходящи за централно отопление без необходимост от допълнителни процеси на преобразуване. Те обикновено използват колектори, за да абсорбират слънчевата светлина и да я прехвърлят като топлинна енергия към течност, която след това се използва за отоплителни приложения.

Filter solar collector

Слънчевите топлинни решения са много подходящи за топлоцентрали. В този контекст слънчевите колектори улавят слънчевата светлина, за да затоплят течност, като вода или течност за пренос на топлина. Нагрятият флуид след това се използва за производство на пара или директно доставяне на топлина към топлофикационната мрежа, допринасяйки за общите изисквания за топлинна енергия. Заедно с термопомпи и система за съхранение, това решение може да даде много ефективен и екологичен резултат.

Носител на награди и една от най-големите слънчеви топлинни централи в Европа

Този соларен термален парк в Саласпилс, Латвия, е един от най-големите заводи в Европа за производство на топлинна енергия за местната топлофикационна мрежа.

– Разполага с 1720 ефективни слънчеви колектора с обща площ от 21672 m2.
– Годишно паркът произвежда 12 000 MWh енергия, с пикова мощност 14 500 MW, което е достатъчно за отопление на около 18 000 жилища.
– За съхраняване на енергията, генерирана през деня, изградихме акумулатор 8000 m3.

С този проект спечелихме наградата Grand Prix за най-големия и значим проект в Латвия през 2019 г. измежду 162 номинирани.
Прочетете още

Обърнете се за консултация, за да проучите как нашите иновативни решения могат да революционизират Вашата отоплителна инфраструктура и да стимулират устойчивостта.

Този соларен термален парк в Саласпилс, Латвия, е един от най-големите заводи в Европа за производство на топлинна енергия за местната топлофикационна мрежа.

– Разполага с 1720 ефективни слънчеви колектора с обща площ от 21672 m2.
– Годишно паркът произвежда 12 000 MWh енергия, с пикова мощност 14 500 MW, което е достатъчно за отопление на около 18 000 жилища.
– За съхраняване на енергията, генерирана през деня, изградихме акумулатор 8000 m3.

С този проект спечелихме наградата Grand Prix за най-големия и значим проект в Латвия през 2019 г. измежду 162 номинирани.
Прочетете още

Обърнете се за консултация, за да проучите как нашите иновативни решения могат да революционизират Вашата отоплителна инфраструктура и да стимулират устойчивостта.

6 причини защо слънчево топлинното решение е най-доброто

 • Производство на възобновяема енергия

  Слънчевата топлинна енергия намалява зависимостта от изкопаеми горива, смекчава емисиите на парникови газове и допринася за по-устойчиво бъдеще.

 • Енергийна сигурност и надеждност

  Тези решения повишават енергийната сигурност чрез диверсификация на енергийното портфолио и намаляване на уязвимостта към колебания в цените на горивата и прекъсвания на доставките. Чрез намаляване на зависимостта от конвенционалните енергийни източници Вие повишавате енергийната сигурност и устойчивостта на колебания в цените на горивата или прекъсвания на доставките.

 • Пиково захранване с енергия

  Слънчевите топлинни централи с възможности за съхранение на енергия могат да осигурят енергия по време на периоди на пиково търсене и да помогнат за стабилизиране на електрическата мрежа.

 • Производството на топлина от слънцето е най-разумното решение

  Слънчевите колектори са до 3 пъти по-ефективни от PV панелите, произвеждащи електричество. Слънчевите колектори могат да произвеждат топлинна енергия с температура 90 C.

 • Спестяване на разходи за енергия

  Дългосрочна ефективност на разходите: Соларните системи осигуряват рентабилно решение за нуждите от отопление. Веднъж инсталирана, изобилната и безплатна енергия от слънцето намалява зависимостта от традиционните източници на гориво, което води до дългосрочни спестявания на разходи за топлофикационната централа.

 • Съответствие с разпоредбите

  Много региони и общини са си поставили амбициозни цели и разпоредби за устойчивост. Внедряването на соларно решение за централно отопление помага на Вашата инсталация да се приведе в съответствие с тези разпоредби, демонстрирайки ангажимент за екологична отговорност и съответствие с развиващите се енергийни стандарти.

 • Производство на възобновяема енергия
 • Енергийна сигурност и надеждност
 • Пиково захранване с енергия
 • Производството на топлина от слънцето е най-разумното решение
 • Спестяване на разходи за енергия
 • Съответствие с разпоредбите
We're here to support you every step of the way, whether it's auditing, building a system, or offering 24/7 response to failures if needed
Contact us
Искате ли да научите повече? Свържете се с нас и ние ще се радваме да Ви помогнем да намерите решение, продукт или услуга.

Contact us

Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.