Интелигентното възстановяване на топлината спестява над €200 000 на година

Интелигентното възстановяване на топлината спестява над €200 000 на година

На 4 март се отбелязва Световният ден на инженеринг за устойчиво развитие. Въглеродната неутралност или намаляването на собствения въглероден отпечатък е едно от най-предизвикателните пътища за отговорните бизнеси днес. Може да изисква значителни инвестиции, но също така обещава значителни дългосрочни спестявания. Дори и с ясна цел, пътят към нейното постигане може да бъде труден, особено за тези, които не са добре запознати с енергийните казуси.

Проектиране на бъдещето на въглеродната неутралност

Ролята на енергийните инженери е ключова както като одитори на процеси, така и като създатели. Всеки клиент е уникален по отношение на своите решения, нужди и възможности, което изисква индивидуален подход. Нашата добавена стойност се крие в разнообразен екип от експерти в индустрията с над 30 години опит, добре запознат както с традиционните системи, така и с най-новите технологични възможности.

„Ние виждаме напредничавият инженеринг като ключ към осигуряване на безпроблемен поток от енергия и вода, както и гарантиране на сигурност и устойчивост. Поддържаме експертния си опит на най-високо ниво, като постоянно търсим начини за подобряване. Разбираме нуждите на различните индустрии за проектиране на най-добрите технологични решения за енергия, пара и вода.“

Egert Killing, главен изпълнителен директор на FILTER Group

Икономически напредък, съчетан с екологична отговорност

Един от нашите прогресивни клиенти в Полша си партнира с експертите на Filter в продължение на три години, за да поеме пътя към въглеродна неутралност. Понастоящем в четвъртия етап, клиентът вече е постигнал значителни спестявания. Въпреки това, пътешествието към подобрение не е приключило.

Ние инициирахме процеса чрез картографиране на енергийни и производствени процеси, събиране и систематизиране на данни. След одита разработихме предварителна концепция, въз основа на която проведохме подробен анализ на осъществимостта и рентабилността. За този клиент основната цел е да намери по-ефективен, модерен и икономичен начин за оползотворяване на отделената топлина. Нашите инженери създадоха решение, при което топлината не е просто страничен продукт, а ценен ресурс.

Понастоящем сме помогнали на клиента да спести приблизително 252 000 кубически метра газ годишно, което означава около 200 000 евро спестявания, като се имат предвид текущите цени на газа. Ако клиентът постигне пълна въглеродна неутралност, теоретичните спестявания могат да достигнат зашеметяващите 13 милиона евро годишно при днешни цени.

Този проект притежава потенциала значително да намали въглеродния отпечатък на цялата общност, като същевременно генерира допълнителни приходи. Чрез замяна на изкопаемите горива с електричество от вятърни или соларни паркове, клиентът може да постигне въглеродна неутралност. Излишната топлина, генерирана в производствения процес на клиента, може да покрие топлинните нужди на компанията и да допринесе за отоплението на близкия град. Продажбата на излишната топлина на града не само намалява въглеродния отпечатък на града, но и отваря нов поток от приходи за фабриката.

В обобщение, това е добър пример за възможността за съчетаване на екологична отговорност с икономическа печалба. Чрез иновативни решения и съвместни усилия можем да допринесем за пътуването на нашите клиенти към устойчиво и неутрално по отношение на въглеродните емисии бъдеще.

Научете повече за проучванията за осъществимост и одитите

Намерете най-близкия до Вас офис и се свържете с нас. Ще се радваме да Ви помогнем да намерите най-доброто решение.

Последни новини и публикации в блогове

Вижте всички публикации

Contact us

Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.