illustration

Автоматизация

Нашите всеобхватни услуги за автоматизация включват избор на продукти, предоставяне на продукти за автоматизация и обучение на клиентите за конфигуриране и въвеждане в експлоатация. Ние предлагаме продуктова гама, която е не само лесна за конфигуриране, работа и поддръжка, но също така отговаря на различни нужди, правейки Вашия избор лесен.

Automation services
 • Улеснено вземане на решения

  Автоматизацията опростява сложните процеси и вземането на решения, елиминирайки необходимостта от ръчна намеса.

 • Сигурност и точност

  Автоматизираните системи осигуряват по-високо ниво на безопасност и точност, като намаляват риска от грешки и злополуки.

 • Повишена ефективност

  Чрез оптимизиране на операциите и намаляване на консумацията на енергия, автоматизацията повишава цялостната ефективност.

 • Съхранение на енергия

  Автоматизацията Ви помага да минимизирате потреблението на енергия, като допринася за спестяване на разходи и отговорност към околната среда.

 • Експертно ръководство

  С Филтър като Ваш партньор, Вие се възползвате от нашия опит и насоки по време на Вашето пътeшествие в автоматизацията.

illustration

Нашите услуги за автоматизация

 • Полеви измервателни и контролни уреди

  Нашето портфолио от полеви измервателни и контролни уреди Ви дава възможност да контролирате и оптимизирате Вашите системи, като предоставя бързи и точни резултати от измерването.

  Нашата гама включва:

  • Сензори/трансмитери за налягане
  • Температурни сензори/трансмитери
  • Безжични предаватели
  • Разходомери
  • Нивомери
 • Инструменти за мониторинг и анализ на данни

  Нашето портфолио от инструменти за процеси обхваща всички хардуерни и софтуерни продукти, от които се нуждаете за наблюдение, анализиране и обработка на данни. Това подобрява ефективността и безопасността на процеса на Вашето предприятие. Нашите приложения обхващат от най-простите до най-сложните, включващи:

  • Модулни системи за управление
  • Аналитично оборудване
  • Универсални контролери
  • Актуатори
  • Безхартиени записващи устройства
  • Честотни задвижвания
  • SCADA софтуер
 • Решения за автоматизация

  Нашето портфолио от решения за индустриална автоматизация предлага широка гама от възможности за ефективен контрол и намаляване на потреблението на енергия. Решенията ни включват системи за управление на вода и топлина. Нашите висококачествени продукти осигуряват контрол на температурата, комфорт, пестене на енергия и безопасност.

5 причини да имате нужда от това решение
 • illustration Оперативна ефективност

  Автоматизацията оптимизира процесите, намалявайки ръчната намеса и грешките.

 • illustration Намаляване на разходите

  Ефективните процеси и намалената консумация на енергия водят до значителни икономии на разходи.

 • illustration Конкурентно предимство

  Останете начело на конкурентния пазар, като внедрите автоматизация за по-добро качество на продукта и по-бързо производство.

 • illustration Решения, управлявани от данни

  Автоматизацията предоставя данни в реално време за информирано вземане на решения.

 • illustration Екологична отговорност

  Намалете консумацията на енергия и Вашия въглероден отпечатък чрез автоматизиране на процесите.

Желаете ли да научите повече? Свържете се с нас и ще се радваме да ви помогнем да намерите решение.

Contact us

Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.