FILTER pievienojās “Green Tiger” iniciatīvai

Ilgtspējība Jaunumi 1. August 2022
FILTER pievienojās “Green Tiger” iniciatīvai

Ilgtspējīgi risinājumi rūpniecībā ir ļoti nozīmīgi mums, tāpēc mēs esam izvēlējušies pievienoties “Green Tiger” iniciatīvai Igaunijā. “Green Tiger”, vai ‘Rohetiiger’ igauņu valodā, ir sadarbības platforma, kas aptver dažādas nozares. Tās misija ir izveidot ilgtspējīgu ekonomikas modeli Igaunijai un visai pasaulei. “Green Tiger” ir vieta, kur uzņēmumi, valsts sektors, privātais sektors un indivīdi pulcējas, lai strādātu kopīga mērķa labā. “Green Tiger” vīzija paredz, ka līdz 2025. gadam Igaunija izstrādās plānu pārejai uz ekonomiku, kas ir līdzsvarā ar dabu.

Ilgtspējīgi risinājumi, kas vērsti un enerģijas un ūdens taupīšanu

“Filter Group” uzņēmumu vadītājs Egerts Kiling uzsver vides atbildības pieaugošo nozīmi mūsu ikdienas dzīvē. Rūpniecība ir neaizvietojama mūsu dzīvē, tomēr tās resursu intensitāte bieži kaitē mūsu planētai. Daudzās vietās enerģijai un ūdenim ir arvien pieaugošs pieprasījums un ierobežojumi ekonomiskās izaugsmes, iedzīvotāju skaita pieauguma un klimata pārmaiņu dēļ.

“Tas nav tikai pienākums, bet arī ‘zaļās pārejas’ motivācija pieaugošo būtisko resursu, piemēram, siltumenerģijas, elektroenerģijas un ūdens, izmaksu dēļ. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs novērtējam dabas resursus un apzināmies nepieciešamību tos izmantot ilgtspējīgi un apdomīgi.”

Egerts Kiling, “Filter Group” uzņēmumu vadītājs
Salaspils Siltums solar district heating plant

Salaspils Siltums” saules kolektoru parks Salaspilī.

FILTER jau vairāk kā 30 gadus ir palīdzējis rūpniecības uzņēmumiem Igaunijā un kaimiņvalstīs kļūt vides apzinātākiem. Mēs nodrošinām ilgtspējīgus risinājumus, kas koncentrējas uz enerģijas un ūdens taupīšanu. “Green Tiger” platforma piedāvā lielisku iespēju plašām diskusijām un ideju apmaiņai. Kopā mēs varam izpētīt nākamos soļus, lai Igaunijas uzņēmumi kļūtu videi draudzīgāki un konkurētspējīgāki pasaules līmenī.

“Green Tiger” ceļvedis līdzsvarotai ekonomikai

Ja vēlamies pacelt savu sabiedrību nākamajā līmenī, mums ir jāmeklē jauns modelis, kas veicina valsts attīstību, neradot dabas un vides degradāciju. Tas ir tas, ko «Green Tiger » sauc par līdzsvarotu ekonomiku.

«Green Tiger » apvieno vairāk nekā 80 uzņēmumus un organizācijas, kas iesaistījušies rūpīgā dažādu ekonomikas nozaru analīzē ar mērķi atrast veidus, kā saskaņot ekonomiskās aktivitātes ar vidi. Izstrādātās idejas ir rūpīgi novērtējuši «Green Tiger » zinātnieku panelis, nodrošinot to pamatojumu zināšanās un pētījumos. Pēc tam dalībnieku atziņas un ieteikumi ir nodoti ekspertu komitejai valdības Zaļās politikas vadības komitejā, kurā «Green Tiger» ir iekļauts.

«Green Tiger» veiksmīgi pabeidzis «Enerģijas ceļa karti», izklāstot potenciālos nākotnes enerģijas risinājumus Igaunijai. Šie risinājumi mērķē uz enerģijas piegādes drošību, vienlaikus saskaņojot tos ar valsts klimata mērķiem. Ja «Green Tiger» Enerģijas ceļa kartes ieteikumi tiks pieņemti, līdz 2030. gadam liela daļa no Igaunijas siltuma un elektroenerģijas patēriņa var tikt nodrošināta no atjaunojamiem avotiem.

Turklāt ‘Būvniecības ceļa karte’, kuras pabeigšana ir plānota 2023. gada pavasarī, ierosina uzsākt pilotprojektus jaunu publisko ēku un infrastruktūras oglekļa pēdas novērtēšanai, sākot no 2024. gada. Plānā ietilpst arī atļauto CO2 pēdas ierobežojumu noteikšana līdz 2025. gadam. Oglekļa pēdas novērtēšanas prasība tiks paplašināta uz privāto sektoru no 2025. gada, ar atļauto robežu ieviešanu no 2026. gada.

“Mēs uzskatām, ka Igaunija ir labākā valsts inovatīvu risinājumu radīšanai un īstenošanai. Nākotne pieder tādām ekonomikām, kas rada motivāciju veikt izmaiņas, lai atbalstītu uzņēmumu ilgtspējību un ļautu izmērīt to rezultātus. Pievienošanās Zaļajai pārejai beigās izrādīsies lētāka nekā to nedarīt, un tie, kas pretojas pārmaiņām, galu galā būs lielākie zaudētāji. Igaunija var kļūt par pirmo valsti, kas sasniegs līdzsvarotu ekonomiku un kalpos par piemēru pārējai pasaulei.”

Green Tiger

Vai jūsu nozare meklē ilgtspējīgus enerģijas un ūdens risinājumus?

Atrodi tuvāko biroju un sazinies. Mēs ar prieku palīdzēsim rast risinājumu jūsu problēmām.

Jaunākās ziņas & Blogs

Skatīt visas ziņas

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.