FILTER liitus Rohetiigriga

Jätkusuutlikus Uudised 1. august 2022
FILTER liitus Rohetiigriga

Jätkusuutliku tööstuse arendamisel kaasalöömiseks oleme liitunud Rohetiigri koostööplatvormiga, mille eesmärk on luua tasakaalus majanduse mudel Eestile ja maailmale. Nii avalik sektor, eraettevõtted kui ka üksikisikud töötavad ühise eesmärgi nimel. Rohetiigri visioon näeb ette, et aastaks 2025 on Eestis välja töötatud plaan üleminekuks majandusele, mis on loodusega tasakaalus.

Säästlikud energia- ja veelahendused

Filter Groupi tegevjuht Egert Killing rõhutab keskkonnavastutuse kasvavat tähtsust meie igapäevaelus. Tööstusharud on meie elus asendamatud, kuid nende ressursimahukus mõjutab meie planeeti. Nii energia kui ka vesi seisavad majanduse ja rahvastiku kasvu ning kliimamuutuste mõjude tõttu paljudes piirkondades silmitsi üha kasvavate nõudmiste ja piirangutega.

“Iga päevaga on järjest olulisem olla vastutustundlik keskkonna suhtes, milles me elame. Lisaks vastutustundele motiveerivad rohelist käitumisviisi pidevalt kasvavad sisendhinnad sh. energia ja vesi. Sellest tulenevalt on oluline, et me loodusressursse võimalikult palju väärtustaks ja mõistaks, et neid tuleb säästlikult ning läbimõeldult käsitleda ja kasutada.”

Egert Killing, Filter Group CEO
Salaspils Siltums solar district heating plant

Salaspils Siltumsi päikesekaugküttejaam Lätis

FILTER on kogu oma tegevusajaloo jooksul olnud pühendunud sellele, et aidata Eesti ja meie lähiregioonide tööstusettevõtetel muutuda tõhusamaks ja keskkonnateadlikumaks. Pakume läbimõeldud lahendusi, mis on keskendunud energia ja vee säästmisele. Rohetiigri platvorm pakub suurepärast võimalust laiemateks aruteludeks ja ajurünnakuteks. Koos saame uurida järgmisi samme, et muuta Eesti ettevõtted keskkonnasõbralikumaks suurendades samal ajal nende konkurentsivõimet maailmaturul.

Rohetiigri tegevuskava tasakaalustatud majanduse jaoks

Kui soovime viia oma ühiskonda järgmisele tasemele, peame otsima uut mudelit, mis soodustab arengut, ilma looduskeskkonda kahjustamata. Seda nimetab Rohetiiger tasakaalustatud majanduseks.

Täna kuulub Rohetiigri ridadesse üle 80 ettevõtte ja organisatsiooni, kes on tegelenud erinevate majandusharude tervikliku analüüsiga, mille eesmärk on leida võimalusi majandustegevuse ühtlustamiseks keskkonnaga. Loodud ideid on põhjalikult hinnanud Rohetiigriga seotud teadlaste rühm ning seejärel on osalejate arusaamad ja soovitused edastatud Vabariigi Valitsuse rohepoliitika juhtkomisjoni ekspertkomisjonile.

Rohetiiger on edukalt lõpetanud energia teekaardi, mis toob välja Eesti potentsiaalsed tulevikuenergialahendused. Nende lahenduste eesmärk on tagada nõutav energiavarustuse kindlus, olles samal ajal kooskõlas riigi kliimaeesmärkidega. Kui Rohetiigri energia tegevuskavas esitatud soovitused ellu viidaks, saaks 2030. aastaks katta olulise osa Eesti soojuse ja elektritarbimisest taastuvatest energiaallikatest.

2023. aasta kevadel valmis ettevõtjate ja ekspertide koostöös Rohetiigri ehituse teekaart, mis seab eesmärgiks vähendada ehitus- ja kinnisvarasektori CO2 emissiooni 85% aastaks 2040 ja annab soovitusi, kuidas seda saavutada.

Loe lähemalt Rohetiiger koostööplatvormist

“Meie usume, et Eesti on parim riik uuenduslike lahenduste loomiseks ja rakendamiseks. Ühiselt ja koordineeritult tehtud rohehüppel on suurem mõju ühiskonnale, kui üksinda astutud sammudel. Rohetiigri esindusorganisatsiooni idee on jagada teadmisi ja tööriistu kestlike muutuste elluviimiseks ning pakkuda koostööplatvormi kogemuste, eduelamuste ja õppetundide jagamiseks.”

Rohetiiger

Kas teie tööstus otsib säästvaid energia- ja veelahendusi?

Leia lähim kontor ja võta ühendust. Hea meelega aitame teil leida parima lahenduse.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.