illustration

Projektēšanas pakalpojumi

Mūsu uzņēmums piedāvā plašu inženiertehnisko pakalpojumu klāstu, kas ietver enerģijas ražošanas un ūdens sagatavošanas projektu izstrādi, projektēšanu, iekārtu uzstādīšanu, iedarbināšanu, apkopi un remontu.

 

 • Optimizēta veiktspēja

  Mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt jums sasniegt augstāko efektivitātes un uzticamības līmeni jūsu inženiertehniskos procesos

 • Ilgtspējīgi risinājumi

  Mēs specializējamies siltumapgādes sistēmu projektēšanā, kas tiek pielāgotas klienta vajadzībām un vēlmēm. Strādājam ar dažādām katlu iekārtu tehnoloģijām, vienlaikus nodrošinot stingru atbilstību vides noteikumiem un standartiem.

 • Ekspertu zināšanas un pieredze

  Mūsu starptautiskā komanda, kas sastāv no kvalificētiem un pieredzējušiem inženieriem, nodrošina nepieciešamo zināšanu un prasmju klāstu, lai atrisinātu jebkuru izaicinājumu vai problēmu.

 • Klientu vērtējums

  Mums ir svarīgas jūsu atsauksmes un novērtējums, jo tas ļauj uzlabot mūsu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

Kāpēc sadarboties ar mums projektēšanas jomā?

Esam atvērti uz sadarbību enerģētikas un ūdens sagatavošanas projektos, ar pārliecību, ka mūsu inženiertehniskie risinājumi ne tikai attaisnos, bet arī pārsniegs jūsu cerības.

 • Mūsu komanda sastāv no kvalificētiem un pieredzējušiem inženieriem, kuri ir sertificēti atbilstoši attiecīgajām nozares standartiem un asociāciju prasībām.
 • Mums ir pieredze veiksmīgu projektu realizācijā dažādās nozarēs, tai skaitā siltumenerģētikas un siltumapgādes nozarēs un citās jomās.
 • Pielieto labāko ražotāju jaunākās inženierijas tehnoloģijas, kas garantē augstu energosistēmu veiktspēju un uzticamību.
 • Mūsu apņemšanās nodrošināt drošību, kvalitāti un ilgtspējību nozīmē, ka mēs stingri ievērojam nozares augstākos standartus un noteikumus.

Mūsu projektēšanas un inženiertehnisko risinājumu klāsts:

 • Koģenerācijas staciju projektēšana
 • Katlu māju projektēšana
 • Ūdens sagatavošanas staciju projektēšana
 • Siltumenerģijas atgūšanas sistēmu projektēšana
 • Konteinertipa katlu māju moduļu projektēšana
 • Dzesēšanas un apkures sistēmu projektēšana
 • Kurināmā padeves sistēmu projektēšana
illustration

Inženiertehniskie risinājumi jūsu vajadzībām

 • Siltumenerģētiskās iekārtas

  Mūsu pakalpojumu klāsts ietver siltumenerģētisko iekārtu konstrukcijas un darbības parametru noteikšanu, kas ietver jaudas, temperatūras, spiediena, plūsmas un citu svarīgu parametru analīzi. Mēs veicam arī aprīkojuma, piemēram, katlu, degļu, siltummainis, dzinēju, sūkņu, cauruļvadu palīgierīču, drošības aprīkojuma un instrumentu, izmēru un izvēli.

 • Tvaika un kondensāta sistēmu projektēšana

  Mēs veicam aprēķinus, lai precīzi noteiktu tvaika pieprasījumu, spiediena kritumu, siltuma pārnesi, kondensāta slodzi un citus faktorus, kas saistīti ar dažāda veida tvaika iekārtām un to lietojumiem. Mūsu zināšanas ietver arī cauruļvadu un saistīto iekārtu izmēru un izvietojumu, tostarp tvaika katliem, siltummaiņiem, spiediena samazināšanas vārstiem, vadības vārstiem, tvaika uztvērējiem, kondensāta sūkņiem, tvertnēm, drošības vārstiem un citiem komponentiem.

 • Kurināmā padeves sistēmu projektēšana

  Mēs specializējamies dažādu katlu māju kurināmā padeves sistēmu projektēšanā, kas ir pielāgotas izmantojamā kurināmā veidam un avotam. Mūsu pieredze ietver plašu klāstu kurināmā padeves sistēmu projektu, tostarp dabasgāzes, biogāzes un rūpnieciskās gāzes apgādes sistēmas, kā arī biomasas apgādes sistēmas. Mēs nodrošinām individuālu pieeju, lai izstrādātu efektīvus un uzņēmuma vajadzībām piemērotus risinājumus

 • Ūdens sagatavošanas staciju projektēšana

  Mēs specializējamies ūdens sagatavošanas staciju projektēšanā gan katlumājām, gan dažādām ražošanas nozarēm. Mūsu pakalpojumi ietver ūdens sagatavošanas vajadzību un prasību analīzi, piemērotu ūdens attīrīšanas metodi un komponentu izvēli, kā arī atbilstības nodrošināšanu attiecīgajiem standartiem un noteikumiem.

 • Izpilddokumentācijas sagatavošana

  Mēs nodrošinām pilnu inženiertehnisko projektu izpilddokumentācijas paketi, kas ietver plašu dokumentu un rasējumu kopumu. Izpilddokumentācijas saturs un struktūra tiek pielāgota atbilstoši projekta mērķiem, apjomam un stadijai. Šis process ietver arī saskaņošanu ar attiecīgajiem standartiem un noteikumiem. Parasti izpilddokumentācijā tiek detalizēti aprakstīts projekta paredzētais aprīkojums, iekārtas, procesi un materiāli, kā arī sistēmu uzstādīšanas konstrukcijas prasības, specifikācijas un rasējumi.

Mūsu projektēšanas pakalpojumi
 • illustration Efektīva projektēšana un procesu darbība

  Mūsu projektētāji spēj atrast optimālo sistēmu izkārtojumu, veikt precīzus procesu aprēķinus un noteikt piemērotus cauruļvadu, vārstu un veidgabalu izmērus. Tas palīdz optimizēt sistēmas veiktspēju un nodrošina tās efektīvu darbību.

 • illustration Atbilstība vietējiem likumiem un noteikumiem

  Vietējo likumu un noteikumu specifiskās prasības var ietekmēt inženiertehnisko projektēšanu, radot sarežģījumus, it īpaši gadījumos, kad pastāv atšķirīgi standarti un prasības dažādiem procesiem, piemēram, tvaika sistēmām, kurināmā piegādes sistēmām, karstā ūdens ražošanai, un citiem. Mūsu inženieri aktīvi pēta vietējos tiesību aktus un noteikumus, konsultējoties ar atbilstošajām iestādēm un ekspertiem, lai izstrādātu risinājumus, kas pilnībā atbilst jūsu projekta unikālajām prasībām.

 • illustration Tehnisko izaicinājumu un risku pārvarēšana

  Izmantojot jaunākās inženiertehnoloģijas, mēs spējam nodrošināt informāciju un resursus, kas nepieciešami, lai atrisinātu jūsu problēmas efektīvi. Mūsu inženieri aktīvi ņem vērā izaicinājumus, kas saistīti ar modernizāciju, energoefektivitāti un regulējošajiem noteikumiem, lai nodrošinātu jūsu projektu veiksmīgu realizāciju

 • illustration Uzlabota kvalitāte, efektivitāte un produktivitāte

  Mūsu pielāgotie risinājumi uzlabo inženiertehnisko iekārtu procesu kvalitāti, efektivitāti un produktivitāti. Mēs piedāvājam risinājums, kas nodrošina ilgtermiņa stabilu iekārtu veiktspēju un efektivitāti.

Contact us
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums, un mēs ar prieku palīdzēsim rast jums risinājumu.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.