illustration

Проектиране и инженеринг

Инженерингът включва създаване и планиране на проектни решения с подробна документация. Ние предлагаме широка гама от инженерингови услуги, които обхващат проектиране, изграждане, монтаж, поддръжка и ремонт на енергийни и водни системи.

 

 • Оптимизирана производителност

  Нашата цел е да Ви помогнем да постигнете най-високи нива на ефективност и надеждност във Вашите системи, като намалите загубата на енергия и оперативните разходи.

 • Устойчиви решения

  Ние сме специализирани в проектирането и внедряването на персонализирани системи, съобразени с Вашите нужди и предпочитания. Ние работим с различни горива и технологии, като същевременно гарантираме стриктно спазване на екологичните разпоредби и стандарти.

 • Експертиза и опит

  С международен екип от квалифицирани и опитни инженери ние притежаваме знанията и опита, необходими за справяне с всяко предизвикателство или проблем, който може да възникне във Вашето съоръжение.

 • Удовлетвореност на клиентите

  Ние активно се вслушваме във Вашите отзиви и очаквания, като винаги се стремим не само да ги достигнем, но и да ги надминем.

Защо да изберете нас за Вашите енергийни проекти?

Ние сме готови да си сътрудничим с Вас по Вашите текущи или предстоящи енергийни и водни проекти, с увереността, че нашите инженерни услуги не само ще отговорят на Вашите очаквания, но и ще ги надминат.

 • Предоставяме Ви екип от квалифицирани и опитни инженери, които са сертифицирани от съответните органи и асоциации.
 • Имаме доказан опит в успешното изпълнение на проекти в различни индустрии, включително промишлена топлоенергия, производство и др.
 • Достъпът до съвременно оборудване и технологии гарантира висока производителност и надеждност на Вашите енергийни системи.
 • Нашият категоричен ангажимент за безопасност, качество и устойчивост означава, че се придържаме към най-високите стандарти и разпоредби в индустрията

Нашият проект и инженеринг покрива критичните нужди на различни индустрии:

 • Инженеринг на комбинирани топлоенергийни решения
 • Инженеринг на котелни решения
 • Инженеринг на решения за пречистване на вода
 • Инженеринг на решения за възстановяване на топлина
 • Инженеринг на контейнерни решения
 • Инженеринг на решения за отопление и охлаждане
 • Инженеринг на решения за доставка на гориво
illustration

Решения, проектирани за Вашите нужди

 • Топлотехника

  Ние сме специализирани в топлинни изчисления и оразмеряване на системи и процеси, които обхващат пренос на топлина, термодинамика, механика на флуидите и преобразуване на енергия. Нашите услуги включват определяне на проектни и експлоатационни параметри за системи, включително капацитет, температура, налягане, потоци и др. Ние също така се занимаваме с оразмеряването и избора на оборудване, като котли, горелки, топлообменници, двигатели, помпи, спомагателни елементи за тръбопроводи, оборудване за безопасност и инструменти.

 • Проектиране на парни и кондензни системи

  Извършваме изчисления, за да определим потреблението на пара, спада на налягането, преноса на топлина, кондензното натоварване и други фактори за различни видове парни инсталации и приложения. Нашият опит обхваща и оразмеряването и оформлението на тръбопроводи и свързано оборудване, включително парни котли, топлообменници, редуцир вентили, контролни вентили, кондензни гърнета, кондензни помпи, резервоари за изпаряване, предпазни клапани и др.

 • Проектиране на системи за захранване с гориво

  Ние сме специализирани в проектирането на различни системи за захранване с гориво за котли, съобразени с вида и източника на използваното гориво. Проектите за доставка на гориво, с които се занимаваме, включват системи за доставка на дизел, системи за доставка на газ (природен, био и промишлен газ), както и системи за доставка на биомаса.

 • Проектиране на системи за обработка на вода

  Ние сме специализирани в проектирането на водоснабдителни и пречиствателни системи за котли и индустрии. Нашите услуги включват оценка на нуждите и изискванията за пречистване, избор на подходящи методи и компоненти за пречистване на водата и осигуряване на съответствие със съответните стандарти и разпоредби.

 • Инженерен проект

  Предлагаме пълен пакет инженерингови проекти. Това включва разработване и представяне на обширен набор от документи и чертежи, създадени по време на проектирането. Съдържанието и структурата на инженерния проект може да варира в зависимост от целта, обхвата и етапа на проекта. Този процес може също така да включва осигуряване на съответствие с приложимите стандарти и разпоредби. Обикновено проектът включва планираното оборудване, процеси и материали, уточнява конструктивните изисквания за инсталиране на системата и включва спецификации и чертежи.

Каква е Вашата полза от правилното инженерство?
 • illustration Ефективно проектиране и функциониране на процеса

  Нашите инженери могат да Ви помогнат да намерите правилното решение за Вашите системи, да извършат изчисления на процеса, да оразмерят тръбопровода, клапаните и фитингите и да оптимизират производителността на системата. Съобразяваме се с Вашите настоящи и бъдещи нужди и прилагаме най-добрите практики за разработване на решения, които не трябва да се подменят на всеки няколко години.

 • illustration Съответствие с местните закони и разпоредби

  Съобразяването със спецификите на местните закони и разпоредби в областта на инженерството може да бъде сложна задача, тъй като различните процеси (напр. парни системи, доставка на гориво, производство на топла вода и т.н.) могат да имат различни стандарти и изисквания за системите за проектиране, конструиране, експлоатация и поддръжка. Нашите инженери проучват местните закони и разпоредби, като се консултират с местните органи и експерти, за да предоставят решения, които са в съответствие с конкретните изисквания на Вашия проект.

 • illustration Преодоляване на технически предизвикателства и рискове

  Можем да Ви помогнем да намерите информация и ресурси за преодоляване на техническите трудности и рискове, пред които сте изправени във Вашите операции чрез инженеринг. Нашите инженери отчитат предизвикателствата, които срещате по отношение на модернизацията, използването на енергия и регулаторните очаквания.

 • illustration Подобряване на качеството, ефективността и производителността

  Ние предлагаме персонализирани решения за повишаване на качеството, ефективността и производителността на Вашите процеси. Нашата цел е да създадем енергийно ефективни и рентабилни операции, които гарантират дългосрочна, безпроблемна работа.

Contact us
Искате ли да научите повече? Свържете се с нас и ние ще се радваме да Ви помогнем да намерите решение, продукт или услуга.

Contact us

Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.