illustration

Insenerlahendused ja projekteerimine

Meie inseneritöö hõlmab projektlahenduste loomist, kavandamist ja dokumentatsiooni koostamist. Tegeleme mitmete insenerteenustega, mis on seotud energia- ja veesüsteemide projekteerimise, ehitamise, paigaldamise, hoolduse ja remondiga.

 

 • Optimaalne toimimine

  Aitame tõsta teie tootmisprotsesside ning süsteemide efektiivsust ja töökindlust, vähendada energia raiskamist ning opereerimiskulusid.

 • Jätkusuutlikud lahendused

  Meil on kogemust mitmesuguste kütuste ja tehnoloogiatega, vastavuse tagamisega keskkonnanõuetele, standarditele, seaduses ja õigusaktides kehtestatud tehnilistele normidele.

 • Pädevus ja kogemus

  Meie tugevuseks on rahvusvaheline, kvalifitseeritud ja kogemustega inseneride meeskond. Koostame projektdokumentatsiooni, insenertehnilisi arvutusi, torustikuseadmete P&ID, 3D mudeleid ja teisi projekti toetavaid dokumente vastavalt projektide sisule.

 • Klientide rahulolu

  Arvestame teie vajaduste ja ootustega. Töötame välja teie süsteemidele ja vajadustele kohandatud lahendused.

Miks valida meid oma energiaprojekti teostamiseks?

FILTER meeskonda kuuluvad kvalifitseeritud ja kogenud insenerid, kellel on lahenduste väljatöötamiseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud.

 • Meil on kogemus erinevate edukate projektide elluviimisel erinevates tööstusharudes, sealhulgas tööstusliku soojus- ja elektrienergia, tootmise ja paljude teiste valdkondadega.
 • Esindame energia- ja veeseadmete tootjaid, kelle seadmed ja tehnoloogiad võimaldavad tagada efektiivsust ja töökindlust.
 • Järgime seadustes ja õigusaktides sätestatud tehnilisi norme olles pühendunud ohutuse, kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse tagamisele.

Meie projekteerimis- ja inseneriteenused katavad lahendusi erinevatele tööstusharudele ja süsteemidele:

 • Tööstuslikud katlamajad
 • Soojuse ja elektri koostootmine
 • Tööstuslikud jahutussüsteemid
 • Tööstuslikud soojuspumpad
 • Päikesesoojuse kaugküttejaamad
 • Energia taaskasutamine
 • Soojussõlmed
 • Kütusesüsteemid
 • Auru- ja kondensaadisüsteemid
 • Deaeraatorid ja toiteveepaagid
 • Pumpamise süsteemid
 • Veetöötlus
 • Analüüsisüsteemid
 • Automatiseerimine
illustration

Teie vajadustele projekteeritud lahendused

 • Soojustehnika

  Oleme spetsialiseerunud termiliste arvutuste ja süsteemide mõõtmete määramisele, mis hõlmavad soojusülekannet, termodünaamikat, vedeliku dünaamikat ja energia muundamist. Meie teenused hõlmavad süsteemide projekteerimis- ja tööparameetrite määramist, sealhulgas võimsusi, temperatuure, rõhke, vooge jm. Tegeleme ka seadmete suuruse ja valiku hindamisega nagu katlad, põletid, soojusvahetid, mootorid, pumbad, torustike lisaseadmed, ohutusseadmed ja instrumendid.

 • Auru ja kondensaadi süsteemide projekteerimine

  Me teeme arvutusi, et määrata kindlaks auru nõudlus, rõhulang, soojusülekanne, kondensaadi koormus ja muud tegurid erinevate aurujaamade ja -rakenduste jaoks. Tegeleme ka torustiku ja sellega seotud seadmete nagu soojusvahetid, pumbad, torustiku abiseadmed, ohutusseadmed ja instrumendid, õige suuruse ja valiku kavandamisega.

 • Kütusevarustuse süsteemide projekteerimine

  Oleme spetsialiseerunud erinevate katlaruumide kütusevarustussüsteemide projekteerimisele, mis on kohandatud kasutatava kütuse tüübi ja päritolu järgi. Tavalised kütusevarustuse projektid, mida me käsitleme, on naftavarustussüsteemid, gaasivarustussüsteemid (looduslikud, bio- ja tööstusgaasid) ning biomassivarustussüsteemid.

 • Veetöötlussüsteemide projekteerimine

  Oleme spetsialiseerunud veevarustus- ja veetöötlussüsteemide projekteerimisele katlaruumide ja tööstusettevõtete jaoks. Meie teenused hõlmavad veetöötlusvajaduste ja nõuete hindamist, sobivate veetöötlusmeetodite ja komponentide valimist ning asjakohaste standardite ja eeskirjade järgimist.

 • Projekt

  Pakume täielikku inseneritöö paketti. See hõlmab ulatusliku dokumentide ja jooniste komplekti väljatöötamist ja esitlemist, mis on loodud projekteerimisfaasis. Inseneriprojekti dokumendi sisu ja struktuur sõltuvad projekti eesmärgist, ulatusest ja etapist ning võib hõlmata ka vastavusse viimise tagamist asjakohaste standardite ja eeskirjadega. Üldiselt hõlmab projekt kavandatud seadmeid, protsesse ja materjale, kirjeldab süsteemi paigaldamise ehitusnõudeid ning sisaldab spetsifikatsioone ja jooniseid.

Kuidas on oskuslik inseneritöö teile kasulik?
 • illustration Tõhus disain ja protsessi toimimine

  Meie insenerid saavad aidata teil leida oma süsteemide jaoks õige plaani, läbi viia protsessikalkulatsioone, määrata torustikke mõõtmeid ja optimeerida süsteemi jõudlust. Kuulame teie praeguseid ja tulevasi vajadusi ning rakendame parimaid tavasid, et välja töötada lahendusi, mida ei pea iga paari aasta tagant välja vahetama.

 • illustration Kohalike seaduste ja määrustega vastavus

  Erinevad protsessidel (nt aurukatlad, kütusevarustus, sooja vee tootmine jne) võivad süsteemide projekteerimiseks, ehitamiseks, töötamiseks ja hooldamiseks olla erinevad standardid ja nõuded. Meie insenerid uurivad kohalikke seadusi ja määrusi ning konsulteerivad asutuste ja ekspertidega, et pakkuda lahendusi, mis vastavad just teie projekti unikaalsetele nõuetele.

 • illustration Tehniliste väljakutsete ja riskide ületamine

  Saame aidata teil inseneritehniliste teadmiste kaudu leida teavet ja ressursse, et ületada oma tegevuses tekkivaid tehnilisi väljakutseid ja riske. Meie insenerid arvestavad teie moderniseerimise, energiakasutuse ja regulatiivsete ootustega seotud väljakutsetega.

 • illustration Kvaliteedi, efektiivsuse ja tootlikkuse parandamine

  Pakume kohandatud lahendusi, et tõsta teie protsesside kvaliteeti, efektiivsust ja tootlikkust. Meie eesmärk on luua energiasäästlikud ja kulutõhusad tööd, mis tagavad pikaajalise ja tõrgeteta töö.

Contact us
Soovid rohkem infot? Võta meiega ühendust ja aitame hea meelega sobivaima lahenduse, toote või teenuse leidmisel.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.