Nutikas soojustagastus säästis üle 200 000 € aastas

Nutikas soojustagastus säästis üle 200 000 € aastas

4. märts on ülemaailmne säästva arengu inseneripäev. Süsinikuneutraalsus või oma jalajälje vähendamine on tänapäeva vastutustundlike ettevõtete üks keerulisemaid teekondi, mis võib vajada mahukaid investeeringuid, kuid sealjuures tagab ka olulise säästmisvõimaluse pikas perspektiivis. Isegi kui eesmärk on selge, siis teekond selleni võib tunduda hirmuäratavalt keeruline, eriti neile, kes pole energiaküsimustes eksperdid.

Süsinikneutraalse tuleviku kavandamine

CO2 vähendamise teekonnal on olulisteks võtmeisikuteks energeetika insenerid, kes on ühtlasi nii protsesside audiitorid kui ka arhitektid. Iga klient on oma lahenduste, vajaduste ja võimaluste poolest erinev, nii on ka igale kliendile vaja leida just tema eesmärke täitev lahendus. Meie lisaväärtus on mitmekülgne valdkonna ekspertide tiim, kes oma üle 30-aastase kogemuse juures tunnevad nii vanu süsteeme kui ka uusi tehnoloogilisi võimalusi.

“Peame nutikale tulevikule suunatud inseneritööd äärmiselt tähtsaks, sest vaid sel viisil tagame nii energia kui ka vee stabiilse varustuskindluse, jätkusuutlikkuse ning keskkonnavastutuse. Hoiame oma ekspertiisi kõrgeimal tasemel, otsides pidevalt uusi võimalusi arenemiseks. Mõistame erinevate tööstusharude vajadusi, et välja töötada parimad protsessilahendused energia, auru ja vee jaoks.”

Egert Killing, FILTER Group CEO

Majanduslik kasu koos keskkonnavastutusega

Üks meie edumeelne klient Poolas on teinud koostööd Filter ekspertidega kolm aastat, et asuda oma ettevõttega teekonnale süsiniku neutraalsuse poole. Hetkel oleme neljandas etapis ning klient on saavutanud märkimisväärse säästu juba täna. Kuid parendustööd pole veel lõppenud.

Alustasime energia ja tootmisprotsessi põhjaliku kaardistamise, andmete kogumise ja süstematiseerimisega. Auditi järel koostasime eelkontsepti, mille alusel teostasime detailse teostatavus- ja tasuvusanalüüsi. Antud kliendi puhul on peamine eesmärk leida efektiivsem, kaasaegsem ja säästlikum viis eralduva heitsoojuse taaskasutamiseks. Meie insenerid on tänaseks loonud neile lahenduse, kus heitsoojus ei ole pelgalt kõrvalprodukt, vaid väärtuslik ressurss.

Juba praeguseks oleme aidanud kliendil säästa aastas umbes 252 000 kuupmeetrit gaasi, mis tänaste gaasihindade juures tähendab umbes 200 000 euro väärtuses kokkuhoidu. Kui klient projekti lõppedes saavutaks täieliku süsinikuneutraalsuse, oleks võimalik teoreetiline kokkuhoid tänaste hindade juures lausa 13 miljonit eurot aastas.

Antud projekt on märkimisväärne ka võimaluse poolest vähendada terve kogukonna süsiniku jalajälge, sealjuures teenides lisatulu. Kui klient asendaks vajamineva energia saamiseks fossiilkütuse tuule- või päikesepargis toodetava elektri vastu, siis saavutaks ta projekti lõppedes süsinikuneutraalsuse. Kliendi tootmisprotsessis tekkivast heitsoojusest oleks võimalik aga katta ettevõtte enda soojatarbimine ning ülejäägiga saaks kütta lähimat linna. Kui heitsoojust hakatakse müüma linnale, väheneb mitte ainult kogu linna süsiniku jalajälg, vaid lisandub ka tehasele uue lisakasumi allikas.

See projekt on näide võimalusest ühendada keskkonnavastutus majandusliku kasuga. Tänu uuenduslikele lahendustele ja heale koostööle saame anda oma panuse kliendi edukale teekonnale jätkusuutliku ja süsinikuneutraalse tuleviku suunas.

Loe lähemalt “Tasuvusuuringud ja auditid”

Leia lähim kontor ja võta ühendust. Hea meelega aitame teil leida parima lahenduse.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.