illustration

Високоволтов електроден котел за гореща вода и пара

Глобалното увеличаване на дела на слънчевата и вятърната енергия в електрическите мрежи прави електрификацията на отоплителните системи по-привлекателна от всякога. FILTER предлага високоволтови електрически котли (до 25 kV), които играят решаваща роля в трансформацията на мрежата. Те могат да стартират бързо от студено състояние, имат много бързо време за реакция, могат да работят паралелно с термопомпи или съществуващи котли и могат да се използват за резервно или пиково потребление.

 • Намаляване на емисиите на CO2
 • Бързо стартиране от студено състояние
 • Компактен дизайн
 • Пара или гореща вода
 • Изключително ниски разходи за поддръжка
Увеличаване на ефективността с иновативни партньори illustration
illustration

Приложения, където да се използва високоволтов електрод за гореща вода и парен котел

 • Мощност за отопление

  Наличието на възобновяема енергия в мрежата има положителен ефект върху ценообразуването в електрическите системи на ЕС, което позволява да се използва евтина излишна енергия, когато грее слънце и духа вятър. Тази евтина енергия може да се трансформира в топлина от електрическите котли, да се съхранява или веднага да се използва в топлофикационната система или директно във Вашия процес.

 • Резерв за регулиране на честотата

  Като недостатък на увеличения дял на възобновяема енергия е необходимостта честотата на мрежата да се поддържа на 50 Hz, дори когато има излишък или липса на възобновяема енергия. А електрическите котли с високо напрежение са перфектните решения и за двете състояния – те могат бързо да се включат, консумирайки излишната мощност или да се изключат, когато има липса на мощност. Това се нарича регулиране на честотата на мрежата или резерв за регулиране на честотата.

 • Резервно или пиково потребление

  Електродният котел с високо напрежение, благодарение на своя компактен дизайн и уникална функционалност, е много подходящ за резервиране и/или резерв за пиково потребление поради способността им за бързо стартиране от студено състояние до пълно натоварване по всяко време.

 • Избягване на електропреносната мрежа

  Вашата компания планира да се разшири и изисква разширяване на съществуваща инсталация, работеща с газ или петрол?
  Или необходимият капацитет е малко над 20 MW вложено гориво и вашата компания е обект на Системата за търговия с емисии (ETS)?

  Електродният котел с високо напрежение позволява да се намали капацитетът на съществуваща или нова инсталация под 20 MW, да се избегне подлагането на ETS и да има надеждна резервираност в случай на повреда на конвенционален котел.

Предимства на високоволтовите котли

 • illustration Имате нужда от агрегат за производство на пара с нулеви емисии

  Тъй като вътре в електродните котли няма горене, производството на пара е напълно без димни газове и емисии. Това означава, че няма разходи за данъци върху емисиите и разходи за гориво.

 • illustration Имате високи пикови натоварвания

  Ако Вашата съществуваща инсталация за парни котли не може да се справи с много високи нужди от пара, допълнителен електроден котел може да бъде инсталиран като вторична единица за производство на пара, за да помогне и поддържа съществуващата система.

 • illustration Искате да избегнете влизането в електропреносната мрежа

  Ако Вашето текущо потребление на гориво е над 20 MW, може да сте изправени пред необходимостта да започнете да търгувате в системата за търговия с емисии. Покриването на една част от производството на пара с електроден котел може да помогне да се избегне това.

Contact us
Искате ли да научите повече? Свържете се с нас и ние ще се радваме да Ви помогнем да намерите решение, продукт или услуга.

Contact us

Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.