illustration

Решения за възстановяване на енергия

Чрез улавяне и повторно използване на отпадна топлина или енергия от различни процеси, нашите решения повишават общата енергийна ефективност, намаляват оперативните разходи и минимизират въздействието върху околната среда. Тези решения са особено ценни в енергоемки промишлени системи, където могат да се постигнат значителни икономии на енергия и намаляване на емисиите. Възстановяването на енергия може да бъде просто решение с 1 топлообменник или сложна система за свързване на сектори.

 • Спестявания

  Осигурете положително въздействие върху крайния резултат чрез намалени оперативни разходи.

 • Подобрена ефективност

  Подобрете оперативната ефективност и оптимизирайте използването на ресурсите чрез повторно използване на отпадна топлина или енергия.

 • Екологични

  Минимизирайте въглеродния отпечатък и поддържайте екологични практики.

 • Съответствие с нормативната уредба

  Спазвайте строгите екологични разпоредби, гарантирайки съответствие.

 • Интелигентни енергийни решения

  Нашите решения за възстановяване на енергия представляват интелигентни и адаптивни подходи за управление на енергията.

illustration

Нашата експертиза

 • Възстановяване на топлината от охладителната система

  Индустриалните охладителни системи включват различни възможности за улавяне на отпадна топлина, която при нормални условия се вентилира в атмосферата чрез сухи охладители или охладителни кули, разположени на покрива на сградата. Вместо да използвате директно охлаждащо оборудване, задвижвано от електрическа енергия, защо не използвате термопомпа, така че възстановената топлина да може да се използва за отопление на сгради, битова гореща вода или някъде другаде директно в производството.Heat recovery from cooling system

 • Възстановяване на топлината от кондензната система

  Една от най-честите грешки, които операторът на парна система прави, е да не използва пълния потенциал на кондензата. Когато позволяваме на конденза да се оттича директно към дренажа, ние автоматично губим енергията и усилията, които сме вложили в него. Кондензат = вода, енергия, химикали и соли за пречистване на вода, обслужване. Не позволявайте на този изключително подходящ ресурс да напусне Вашето предприятие. Освен самото повторно използване чрез връщане на кондензат, има и алтернативни начини за улавяне на цялата излишна съдържаща се топлина – възстановяване на мигновена пара от кондензат, използване на топлинна енергия от замърсен кондензат и много други.

  Heat recovery from condensate system

 • Възобновяване на топлина от отпадъчна пара

  Когато кондензатът под налягане се освободи до по-ниско налягане, например атмосферно налягане, той ще започне да се изпарява, което означава, че сега ще имате кондензат в течна форма и пара в газообразна форма в тръбопровода или в съд. Обикновено тази мигновена пара се изпуска през вентилационни тръби, но не е задължително да е така. Има възможност за улавяне на тази пара и изпращане обратно към системата – това може да стане с помощта на топлообменник, специален кондензоуловител на пара или много други опции.

 • Възобновяване на топлина от системата за димни газове

  Можем да предложим различни решения за улавяне на отпадната топлина в димните газове преди влизане в комина. Това може да се направи или с обикновен економайзер, или с котел с отработени газове. Икономайзерът за димни газове е в основата си специално решение за топлообменник, което е проектирано да отговаря на Вашите специфични нужди – изисквания за помещения, съществуваща конструкция и дизайн на котела и горелката, използвани материали и процес, където да се постави топлината.

  Икономайзерите могат да се монтират, както към парен котел, така и към водогреен котел. Икономайзерът може да се монтира на различни фази на експлоатация на оборудването, което означава, че дори, ако вече имате наличен такъв, винаги може да се добави още един.

  Димните газове могат да бъдат по-ниски дори до 40°C, няма ограничения за капацитета.

  Heat recovery from flue gas system

 • Възобновяване на топлина от въздушни компресори

  Повечето индустрии използват сгъстен въздух за задвижващите механизми и директно управление на процесите. Системата за компресиране на въздуха използва много електрическа енергия и по време на процеса се създава много излишна топлина, която не се използва разумно. Обикновено отпадъчната топлина от процеса на компресиране се охлажда като се използва атмосферен въздух или сухи охладители, или охладителни кули. Има решение как да изпратите излишната топлина от маслото или въздуха на компресора обратно във фабриката – използвайки това за предварително загряване на процеса, помещенията на самата фабрика или гореща битова вода.

  Heat recovery from air compressors

 • Възобновяване на топлина от комбинация от производствени процеси

  Възстановяването на топлина може да бъде нещо много просто и идващо направо от процеса на Вашата специфична индустрия. Обичайно във фабриката е, когато едновременно има нужда от цикли на предварително загряване, основно отопление и охлаждане на продукта. Защо да не обединим целия процес да работи интелигентно и ефективно? Защо да не използваме отпадната енергия във фазата на охлаждане на продукта чрез предварително загряване на друга част от процеса? Всичко това много зависи от конретния случай и трябва да бъде проектирано според него, но като цяло идеята е да се създаде уникално решение за свързване на отделните сектори във фабриката.

  Heat recovery from combination of production processes

Основни предимства в полза на по-интелигентно и по-ефективно управление на енергията

Като инженери, ние се радваме да работим с иновативни решения, които революционизират използването на енергия, насърчавайки положителни трансформации в оперативните резултати и отговорността към околната среда. Помислете за многобройните предимства от включването на решения за възстановяване на енергията във Вашите практики.

 • illustration Енергийна сигурност

  Чрез диверсификация на енергийните източници и намаляване на зависимостта им от мрежата, индустриите могат да увеличат своята енергийна сигурност и устойчивост.

 • illustration Ефективност на процеса и спестяване на разходи

  Решенията за оползотворяване на енергия предлагат значителни икономии на разходи чрез ефективно улавяне и оползотворяване на отпадната топлина, намаляване на зависимостта от външни енергийни източници, понижаване на оперативните разходи и повишаване на конкурентоспособността. Тази оптимизация влияе положително върху надеждността и производителността на процесите.

 • illustration Гъвкавост и персонализиране

  Решенията за оползотворяване на енергия се грижат за широк спектър от индустрии, предлагайки разнообразни приложения от отопление на сгради до производствени процеси. Техният индивидуално проектиран характер позволява уникални и ефективни решения за свързване на сектори, адресирани към специфичните нужди на всеки случай и индустрия.

 • illustration Оптимизиране на ресурсите

  Ефективното оползотворяване на кондензата, отпадъчната пара, димните газове и излишната топлина от въздушните компресори подобрява оптимизацията на ресурсите, като гарантира, че ценната вода, енергия и химикали не се губят, а ефективно се използват повторно.

 • illustration Съответствие и въздействие върху околната среда

  Намаляването на загубата на енергия намалява емисиите на парникови газове и въздействието върху околната среда, съобразявайки се с целите и разпоредбите за устойчивост. Много от индустриите са изправени пред регулации и цели за емисии, за чието постигане, могат да помогнат решенията за възстановяване на енергия.

 • illustration Конкурентно предимство

  Възприемането на енергийно-ефективни практики и технологии може да подобри репутацията и привлекателността на компанията за клиенти и инвеститори, които са отговорни към околната среда.

illustration

Нашите референции

Нашият екип от опитни инженери предоставя персонализирани решения за изискванията на Вашата индустрия. Разгледайте по-отблизо нашите проекти за енергийно възстановяване по отрасли. Или вижте целия ни опит и проекти.

Ние сме тук, за да ви подкрепим на всяка стъпка от пътя, независимо дали става дума за одит, изграждане на система или предлагане на 24/7 отговор на повреди, ако е необходимо
 • illustration

  System Audit

  Audits are tailored to your process or application and your budget. We analyze whether your systems are properly sized, configured, and tailored to your processes.

  Read more
 • illustration

  Process Engineering

  A well-designed system meets your industry's needs. Our engineers will formulate a plan to enhance efficiency and reliability. Our focus is on delivering quality products that ensure longevity and savings over time.

  Read more
 • illustration

  Project Management and Realization

  Our experienced team will arrange everything necessary to deliver the agreed solution on time. This includes construction, equipment transport, on-site installation, and commissioning.

  Read more
 • illustration

  Maintenance

  Regular maintenance prevents future problems and allows you to quickly resolve any issues that arise. Our 24/7 breakdown response ensures your business runs uninterrupted.

  Read more
Contact us
Искате ли да научите повече? Свържете се с нас и ние ще се радваме да Ви помогнем да намерите решение, продукт или услуга.

Contact us

Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.