illustration

Tööstuslikud katlamajad

Meie kõrgekvaliteedilised veel ja aurul põhinevad tööstuslikud katlamajad tagavad soojusenergiaga laia valiku aplikatsioonide vajadusi – alates kaugküttest, elektri- ja koostootmisjaamadest ning lõpetades kõikvõimalike tööstustega, näiteks toiduaine-, paberi-, puidu-, tekstiili-, farmaatsia- ja keemiatööstustega.

Me projekteerime, paigaldame ja käivitame katlamaju (koos põleti ja kütusesüsteemiga), mis on kohandatud vastavalt iga kliendi vajadustele. See tagab võtmed-kätte katlamajalahendused, alustades tasuvusuuringust ja esmasest disainist kuni katlamaja seadmete kohapealse käitamise ja hooldamiseni.

 • Energiatõhusus

  Auru või kuuma vee efektiivne tootmine võimaldab tööstustel saavutada märkimisväärset kütusesäästu.

 • Skaleeritavus

  Meie skaleeritavad lahendused tagavad kohandatava auru toodangu, mis suudab muutuvate tootmismahtudega alati kaasa tulla.

 • Usaldusväärsus ja kontrollitud protsess

  Usaldusväärsed ja kontrollitud lahendused tööstusharudele, kelle jaoks protsessi kvaliteet ja järjepidevus on oluline tagamaks jätkusuutlik ja stressivaba tootmine.

 • Vähendatud tegevuskulud ühe elutsükli jooksul

  Kõrgkvaliteetsed katlamajalahendused on ehitatud püsima, ning tänu õigele tehnoloogia valikule hoiavad tehase jooksvad tegevuskulud (OPEX) võimalikult väiksena.

 • Kohandatud lahendused

  Hankige lahendus, mis on kohandatud just teie tööstuse konkreetsete vajaduste järgi.

Clayton
Spirax Sarco
Danstoker
Viessmann
Fulton
illustration

Meie ekspertlahendused

 • Claytoni tehnoloogia aurukatlamaja gaas- ja õlikütustele

  Claytoni aurugeneraatorid toodavad kuiva küllastunud auru võimsusega 100 kW kuni 13 MW ja suudavad toota isegi ülekuumendatud auru. Claytoni tehnoloogia on kompaktne, töökindel ja tõhus ning saadaval erinevates konfiguratsioonide ja valikutega, et kohanduda teie tööstuse vajadustega. Claytoni tehnoloogia suudab külmkäivitusel auru toota 5 minutiga!

  Auru töörõhk on saadaval vahemikus 7 barg kuni 200 bar.g.
  Saadaolevad kütused: maagaas, LNG, LPG, biogaas, kerged ja rasked kütteõlid.

  Kompaktne ja kompleksne aurukatla lahendus sisaldab veetöötlus- ja toitevee-, läbipuhke-, kütuse ettevalmistus- ja suitsugaasisüsteemi ning vajadusel ka aurukollektorit, auru kulumõõtjat ja rõhualanduskeskust.

  Clayton steam boiler house

 • Elektriline aurukatlamaja

  Võtmed-kätte elektrilised aurukatlajaamad on täisautomaatsed ja ohutud lahendused usaldusväärse ja keskkonnasõbraliku auru tootmiseks. Elektriline aurutootmisüksus kasutab auru tootmiseks elektrienergiat ja seda saab teha absoluutselt kõikides võimsusvahemikes – alustades madalpinge elektrisoojenditega ning lõpetades kõrgepinge elektroodkateldega. Elektriga auru tootmine ei tekita tehases heitmeid ja suitsugaase ega vaja ka eraldi kütust!

  Elektrilised aurukatlad on saadaval võimsusega 10 kW kuni 20 MW ja rohkem.

  Kompaktne ja kompleksne aurukatla lahendus sisaldab veetöötlus- ja toitevee-, läbipuhke- ja suitsugaasisüsteemi ning vajadusel ka aurukollektorit, auru kulumõõtjat ja rõhualanduskeskust.

  Electrical steam boiler house

 • Leek-suitsutoru aurukatlamaja gaas- ja õlikütustele

  Leek-suitsutoru kateldel on tugev konstruktsioon, kus leegi ja kuumade suitsugaaside käigud on katlas veekihi all, tagades tõhusa soojusülekande ja stabiilse auru tootmise. Seda traditsioonilist auru tootmise tehnoloogiat kasutatakse nii väikesemahuliste tootmiste kui ka suurte tööstuslike protsesside puhul.

  Leek-suitsutoru aurukatelde võimsusvahemik on tavapäraselt vahemikus 0,35 kuni 20,0 MW.

  Kompaktne ja kompleksne aurukatla lahendus sisaldab veetöötlus- ja toitevee-, läbipuhke-, kütuse ettevalmistus- ja suitsugaasisüsteemi ning vajadusel ka aurukollektorit, auru kulumõõtjat ja rõhualanduskeskust.

  Fire-tube steam boiler house

 • Termaalõli katlamaja

  Termaalõli katlamajasid kasutatakse tööstustes, kus on kõrged nõuded protsessi temperatuurile, aga auru ei ole võimalik kasutada. Termaalõli kuumutatakse erinevate kütuste, nagu biomassi, maagaasi, kerge õli või jäätmetest saadava kütuse põletamise teel.

  Termaalõlikatelde võimsusvahemik on tavapäraselt vahemikus 0,5 kuni 38 MW.

  Kompaktne ja kompleksne aurukatla lahendus sisaldabe termaalõlisüsteemi, kütuse ettevalmistussüsteemi ja suitsugaasisüsteemi.

  Thermal oil boiler house

 • Leek-suitsutoru veekatlamaja gaas- ja õlikütustele

  Kuumaveekatlaid kasutatakse tööstustes soojusenergia tootmiseks protsesside ja kütmise jaoks, näiteks hoonete kütmiseks ja sooja tarbeveevarustuseks. Veekatlajaamad on mõeldud suure nõudlusega kütte- ja tööstuslikeks rakendusteks.

  Kompaktne ja kompleksne kuumavee katlamaja sisaldab katelt, katla juhtseadmestikke ja automaatikat, põletit ja kütuse ettevalmistamise süsteemi, suitsugaasisüsteemi (korsten) ning soojusvaheti kontuure, et tõhusalt edastada ja jagada soojust katlast tarbijatele. Katlamaja veekatla tüüp valitakse lähtuvalt lõpptarbija konkreetsetest vajadustest – selleks võib olla kondensatsioonikatel, teraskatel, malmkatel, elektrikatel, sektsioonkatel või mõni kombinatsioon (või kaskaad-versioon) nimetatutest.

  Meie tööstuslike lahenduste võimsusvahemik on tavaliselt 0,5 kuni 50 MW, saadaval nii kõrg- kui ka madalrõhuvahemikus. Veekatelde kasutegur, mis põhineb tehnoloogial ja kasutataval kütusel, on tavaliselt vahemikus 80–97%.

  Hot water boiler house

 • Hakkepuidu katlamaja

  Hakkepuidu katlamajad kujutavad endast vähese süsinikdioksiidiheitega ja taastuvat soojusenergia tootmist, mis kasutavad soojuse (ja ka elektri) tootmiseks puitmaterjalide põletamist. Nad on võimelised põletama erinevaid biomassi kütuseid, nagu pelletid, palgid või hakkpuit, ning neid saab sujuvalt integreerida keskküttesüsteemidesse. Meie biomassi katlamajad, mille võimsus on vahemikus 400 kuni 15 000 kW, on kohandatud vastama iga kliendi konkreetsetele nõudmistele. Peame oma lahendustes esikohale pikaealisuse, efektiivsuse ja vähese hooldusvajaduse. Meie biomassi katlamajad on projekteeritud ja/või rekonstrueeritud võimalikult täiustatud tehnoloogiad, tuginedes FILTER parimate spetsialistide teadmistele ja kogemustele.

   

 • Mobiilse konteinerkatlamaja rent

  Filter containerized boiler house RC6

  Tööstusliku katlamaja lahenduse valikul on ülioluline arvestada erinevate teguritega, et tagada seadmete optimaalne jõudlus, tõhusus ja pikaealisus. Filtreerime välja toote või lahenduse, mida teie tööstusettevõte vajab. Aitame teid oma protsesside uuendamisel, uute katlamajalahenduste ehitamisel või hooldusteenuse osutamisel. Konsultatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust!
  Read more

Tööstusliku katlamaja lahenduse valimine

Tööstusliku katlamaja lahenduse valikul on ülioluline arvestada erinevate teguritega, et tagada seadmete optimaalne jõudlus, tõhusus ja pikaealisus. Filtreerime välja toote või lahenduse, mida teie tööstusettevõte vajab. Aitame teid oma protsesside uuendamisel, uute katlamajalahenduste ehitamisel või hooldusteenuse osutamisel. Konsultatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust!

 • illustration Defineerige oma vajadused

  Kirjeldage selgelt oma kütte- ja auruvajadusi, võttes arvesse oma ettevõtte valdkonna protsesse ja standardeid. Sobitage kütusevalik vastavalt oma piirkonna juurdepääsu ja varustuskindluse nõuetega, võttes arvesse selliseid aspekte nagu ligipääsetavus, maksumus ja ka keskkonnahoid.

 • illustration Võimsus ja skaleeritavus

  Analüüsige oma tehase praegusi ja tuleviku auruvajadusi sobiva katla võimsuse ja efektiivsuse tagamiseks. Valige tulevasi nõudluse muutusi arvestades skaleeritav lahendus.

 • illustration Efektiivsus ja emissioonid

  Hinnake katla efektiivsust auru või kuuma vee tootmisel, vaadates üle olulised tehnoloogiad nagu põlemistehnoloogia, auru tootmise tehnoloogia. Eelistage tõhusaid valikuid, mis minimeerivad edasist kütusekulu ja vastavad karmidele keskkonnanõuetele.

 • illustration Töökindlus ja hooldus

  Valige tõestatud töökindluse, hõlpsasti kättesaadavate varuosade ja juurdepääsetava hooldustoega lahendused.

 • illustration Töötsükli kulud

  Tehnoloogia valikul võtke arvesse mitte ainult ühekordset investeeringu maksumust, vaid ka kogu elutsükli maksumust, võttes arvesse kütuse-, vee-, elektri- ja käidu- ning hoolduskulusid kogu töötsükli vältel.

 • illustration Asjatundlikkus ja kogemus

  Valige kogenud partner, kes pakub ainult teie vajadustele kohandatud lahendusi koos tugeva tehnilise toe, paigaldus- ja kasutuselevõtu teenustega, tagades seejuures vastavuse ohutus-, keskkonna- ja tööstusstandarditele ja -eeskirjadele.

illustration

Meie lahendused pakuvad meelerahu igale tööstusele

Katlamaja on mitmest tootest koosnev terviklik süsteem. Oleme valmis teid toetama kõigi võimalike seda ümbritsevate ökosüsteemi toodete ja teenustega.
FILTER ettevõtted on tänaseni ellu viinud 220 õli- ja gaaskütusel baseeruva katla projekti (+1100 MW) ja 16 biokütusel töötavat katlamaja. Vaata meie projekte tööstusharude kaupa lähemalt. Või uudista kõiki meie lahendusi ja projekte.

Toetame oma kliente igal sammul, olgu see siis auditeerimine, süsteemi projekteerimine või vajadusel ööpäevaringne reageerimine tõrgetele
 • illustration

  Süsteemi audit

  Auditite sisu ja maht vastavalt teie tootmisele, protsessidele ja eelarvele. Analüüsime, kas teie olemasolevad süsteemid on õigesti dimensioneeritud, paigaldatud ja teie protsesside järgi kohandatud.

  Tasuvusuuringud ja auditid
 • illustration

  Protsessi inseneeria

  Hästi läbimõeldud süsteem vastab teie valdkonna vajadustele. Meie kogenud insenerid koostavad projektlahenduse teie tootmise tõhususe ja töökindluse suurendamiseks. Meie fookus on kvaliteetsete toodete kasutamisel, mis tagavad pikaealisuse ja säästu kogu elutsükli jooksul.

  Projekteerimine ja inseneeria
 • illustration

  Projektijuhtimine ja realiseerimine

  Meie kogenud meeskond korraldab kõik vajaliku kokkulepitud lahenduse õigeaegseks realiseerimiseks. See hõlmab ehitamist, seadmete transporti, kohapealset paigaldamist ja kasutuselevõttu.

  Paigaldamine ja kasutuselevõtt
 • illustration

  Hooldus

  Regulaarne hooldus hoiab ära võimalikud rikked ja seisakud ning võimaldab kiiresti lahendada kõik tekkinud probleemid. Meie ööpäevaringne hooldusteenus tagab teie ettevõtte häireteta toimimise.

  Hooldus ja müügijärgne teenindus
Contact us
Soovid rohkem infot? Võta meiega ühendust ja aitame hea meelega sobivaima lahenduse, toote või teenuse leidmisel.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.