illustration

Deaeraatorite ja toiteveepaakide lahendused

Deaerators are used in steam systems to eliminate oxygen from boiler feed water while storing and mixing returning condensate with fresh make-up water. Our deaerator units are fully equipped with automatic controls, instruments, and safety features. We can provide a tailor-made design to fit your capacity and room dimensions.

 • Safe steam production
 • Extended lifespan of the steam boiler plant
 • Efficient steam production
 • Customized design
 • Compact prefabricated unit
Maximizing Efficiency with Innovative Partners illustration
illustration

Our expertise

 • Deaerators

  Pressurized feed tank units with a deaerator dome construction are used to remove gases from boiler feedwater. A well-designed pressurized deaerator reduces the oxygen content to around 0.02 mg/litre of water, virtually eliminating its corrosive properties. This significantly extends the lifespan of a steam boiler, as well as other equipment and piping within the system. Deaerator tank sizes range from 500 liters up to 10,000 liters or more, based on the specific needs of our customers.

 • Feed tank systems

  Feedwater tanks are essential for smaller steam boiler applications as they preheat feedwater and reduce the presence of gases through precise chemical dosing. We offer both carbon and stainless steel feed tank systems, complete with all necessary fittings, automation, and safety equipment. Our feedwater tank sizes range from 100 liters up to 3000 liters or more, tailored to meet our customers’ specific requirements.

Reasons you need deaerators

 • illustration Energy security

  Deaerators maintain the required feed water quality, preventing corrosion and reducing the risk of stoppages or breakdowns caused by potential corrosion damage.

 • illustration Efficient steam production

  Correct feed water temperature ensures that the boiler plant can consistently achieve it's nominal steam capacity.

 • illustration Tailor-designed solution

  With a tailor-designed deaerator unit there is no risk on energy loss due to an overly dimensioned system, and they are designed to fit compactly within existing space constraints.

 • illustration Compact frame design

  Our solutions are available pre-fabricated, fitting on a compact frame to minimize the space required within your room.

Our solutions provide peace of mind for any industry

Deaerators and feed tank systems are essential in various industries where steam generation is a crucial part of their processes. These below are just a few examples.

 • Power generation

  Deaerators are commonly used in power plants to ensure the quality of feedwater, which is critical for the efficiency and longevity of steam turbines and boilers.

 • Chemical industry

  Chemical processes often involve high-temperature steam, making deaerators essential to maintain equipment integrity and prevent corrosion.

 • Pulp and paper manufacturing

  The paper industry relies on steam for various processes, and deaerators help maintain the quality of feedwater and prevent damage to equipment.

 • Food and beverage processing

  Sterilization and cooking processes in the food and beverage industry require steam. Deaerators ensure the steam quality, adhering to food safety standards.

 • Textile industry

  Steam is used for dyeing and finishing textiles, and deaerators help maintain equipment integrity.

 • Hospitals

  Steam is used for sterilization and other medical processes. Deaerators are vital for ensuring the quality of steam used in healthcare applications.

 • Manufacturing

  Industries with large-scale manufacturing processes often rely on steam for heating and other applications. Deaerators and feed tank systems help maintain equipment efficiency and longevity.

 • Pharmaceutical industry

  The pharmaceutical industry relies on high-quality steam for sterilization and other critical processes. Deaerators are crucial for maintaining the quality of steam.

 • Petroleum refining

  Steam is used in various processes in refineries, and deaerators help protect equipment and prevent corrosion.

 • Automotive industry

  Car manufacturing often involves steam for cleaning and other processes. Deaerators ensure the quality of steam used in these applications.

 • Waste water treatment

  Steam is sometimes used in the treatment of wastewater, and deaerators help protect equipment.

Toetame oma kliente igal sammul, olgu see siis auditeerimine, süsteemi projekteerimine või vajadusel ööpäevaringne reageerimine tõrgetele
 • illustration

  Süsteemi audit

  Auditite sisu ja maht vastavalt teie tootmisele, protsessidele ja eelarvele. Analüüsime, kas teie olemasolevad süsteemid on õigesti dimensioneeritud, paigaldatud ja teie protsesside järgi kohandatud.

  TASUVUSUURINGUD JA AUDITID
 • illustration

  Protsessi inseneeria

  Hästi läbimõeldud süsteem vastab teie valdkonna vajadustele. Meie kogenud insenerid koostavad projektlahenduse teie tootmise tõhususe ja töökindluse suurendamiseks. Meie fookus on kvaliteetsete toodete kasutamisel, mis tagavad pikaealisuse ja säästu kogu elutsükli jooksul.

  PROJEKTEERIMINE JA INSENEERIA
 • illustration

  Projektijuhtimine ja realiseerimine

  Meie kogenud meeskond korraldab kõik vajaliku kokkulepitud lahenduse õigeaegseks realiseerimiseks. See hõlmab ehitamist, seadmete transporti, kohapealset paigaldamist ja kasutuselevõttu.

  PAIGALDAMINE JA KASUTUSELEVÕTT
 • illustration

  Hooldus

  Regulaarne hooldus hoiab ära võimalikud rikked ja seisakud ning võimaldab kiiresti lahendada kõik tekkinud probleemid. Meie ööpäevaringne hooldusteenus tagab teie ettevõtte häireteta toimimise.

  HOOLDUS JA MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS
Contact us
Soovid rohkem infot? Võta meiega ühendust ja aitame hea meelega sobivaima lahenduse, toote või teenuse leidmisel.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.