12 MW soojussõlm

12 MW soojussõlm
Aasta 2024
Asukoht Rootsi
Tööstus
  • Puit ja ehitus
Teenused
  • Insenerlahendused ja projekteerimine, 
  • Paigaldamine ja kasutuselevõtt
Lahendused
  • Soojussõlmede lahendused
Tooted
  • Pumbad, 
  • Ventiilid ja toruabiseadmed, 
  • Juhtimissüsteemid, 
  • Soojusvahetid, 
  • Ventiilide isolatsioonikotid

Nutikas lahendus, millega hoiti ehitusaega objektil kokku ligikaudu 4 nädalat. 

Meie ülesandeks oli arvutada vooluhulgad ja torude läbimõõdud, valida sobivad seadmed, projekteerida ja ehitada 12 MW soojussõlm puidu lintkuivati soojusenergiaga varustamiseks.
Primaarpoole andmed: vesi 120/92 °C.
Sekundaarpoole andmed: 40% etüleenglükooli vesilahus 90/110 °C.
Võimalusel tuli soojussõlm valmistada nii, et seda saaks transportida nö tavatranspordiga, mitte eritranspordina. Projekteerimise käigus paigutati kogu varustus ühele raamile, et seda saaks transportida veekindla kattega kaetud veokis ehk nn telgiga. Selline lähenemine võimaldas kliendil säästa objektil ehitusaega. Samal ajal kui klient ehitas hooneid ja paigaldas kuivatit ja muid seadmeid, valmistati meie töökojas soojussõlm, mis transporditi otse objektile ja tõsteti hoonesse enne katusetööde algust ning ühendati eelnevalt hoonesse toodud torustikega.

 

 

Leia lähim kontor ja võta ühendust. Hea meelega aitame teil leida parima lahenduse.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.