Lokaalne hakkepuidu katlamaja 7,5 MW

Lokaalne hakkepuidu katlamaja 7,5 MW
Aasta 2021
Asukoht Läti
Tööstus
  • Energia ja elektritootmine, 
  • Munitsipaal
Teenused
  • Automatiseerimine, 
  • Paigaldamine ja kasutuselevõtt, 
  • Insenerlahendused ja projekteerimine
Lahendused
  • Tööstuslikud katlamajad
Tooted
  • Veekatlad

Lokaalse katlamaja efektiivsuse tõstmine

Projekt hõlmas Lätis asuva lokaalse katlamaja rekonstrueerimist, sh uue 7,5 MW biomassi veekatla paigaldust ja suitsugaaside kondensaatori integreerimist olemasolevasse süsteemi. Suitsugaaside kondensaator oli projekteeritud just nii, et see täiendaks nii olemasolevat aurukatelt kui ka värskelt kasutusele võetud biomassi veekatelt. Suitsugaaside kondensaatori kasutamine võimaldas soojusvõimsust 1,5 MW võrra suurendada. Lisaks teostasime edukalt ühtse juhtimissüsteemi juurutamise, mis tagas katlamaja efektiivsuse tõstmise. Vastavalt kehtivatele standartidele oli paigaldatud ka elektrifilter, mille ülesandeks on tekkivate heitmete koguse vähendamine. Projekti käigus sai täidetud selle põhiline eesmärk, milleks on katlamaja soojusenergia tootmisega kaasnevate energia- ja kütusekulude vähendamine.

  • 7,5 MW Võimsus
Leia lähim kontor ja võta ühendust. Hea meelega aitame teil leida parima lahenduse.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.